Trzy nowe busy dla osób niepełnosprawnych

Data: 19-01-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Trzy nowe busy dla osób niepełnosprawnych Domy Pomocy Społecznej w Falmierowie i Pile oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie otrzymały nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. Zostały one zakupione ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Pilskiego i gminy Kaczory. Wartość zakupionych samochodów to ponad 300 tysięcy złotych. 19 stycznia 2018r. kluczyki do nowych samochodów przekazał placówkom starosta pilski Eligiusz Komarowski wraz z dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu Anną Skupień.
 
- Samochody te mają służyć mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej w Pile i Falmierowie oraz uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Morzewie. Udało się je pozyskać dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatu Pilskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu oraz gminą Kaczory. Myślę, że nie jest to nasze ostatnie wspólne zadanie. Chciałbym podziękować za tę współpracę a wszystkim korzystającym z tych busów chciałbym życzyć aby służyły one jak najdłużej – powiedział starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
Dofinansowanie PFRON zostało przekazane w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze likwidacji barier transportowych. Wszystkie wnioski, złożone przez trzy placówki jeszcze w pierwszym półroczu poprzedniego roku, przy pełnym poparciu Zarządu Powiatu w Pile, zostały rozpatrzone pozytywnie.
 
- Ze środków tego programu mogliśmy dofinansować zakup dwóch samochodów w wysokości 60 procent, a jednego w wysokości aż 70 procent. Jeżeli dodamy do tego pozostałe dofinansowanie, w tym Powiatu Pilskiego, daje to kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspomóc zakup tych, ponieważ będą mogli z nich korzystać podopieczni tych placówek, którzy muszą być dowożeni na leczenie i rehabilitację – powiedziała Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu.
 
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile jest przeznaczony dla 70 starszych, przewlekle chorych osób. Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie (gmina Wyrzysk) sprawuje całodobową opiekę nad dorosłymi kobietami z niepełnosprawnością intelektualną. W Domu znajduje się 80 miejsc dla mieszkanek. Warsztat Terapii Zajęciowej w Morzewie od 2016 roku ma swoją siedzibę w dawnej szkole podstawowej. Kilka miesięcy wcześniej WTZ został przejęty przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile. Poprzednio, od 2003 roku, WTZ stacjonował w Rzadkowie. Na zajęcia regularnie uczęszcza 35 osób, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.