Nagroda Starosty Pilskiego dla 100-letniego Chóru „Halka”

Data: 05-11-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nagroda Starosty Pilskiego dla 100-letniego Chóru „Halka” Chór Mieszany „Halka” działa w Pile od 100 lat. Podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się 5 listopada br. w Regionalnym Centrum Kultury, starosta pilski Eligiusz Komarowski, uhonorował chór specjalną nagrodą za całokształt działalności w dziedzinie ochrony i upowszechniania dóbr kultury.

- Ta nagroda jest docenieniem dokonań Chóru „Halka” dla polskiej kultury w Pile i całym powiecie pilskim, a jego obecni członkowie są spadkobiercami pięknej, patriotycznej spuścizny swoich poprzedników. Godnie reprezentują też nasze miasto i powiat na zewnątrz, angażując się w wiele przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych. To chór ze wspaniałą historią i myślę, że ze wspaniałą przyszłością, ponieważ skupia ludzi kochających nie tylko śpiew ale również swoją Ojczyznę – powiedział starosta Eligiusz Komarowski.

Chór po raz pierwszy zaistniał 3 sierpnia 1917 roku jako Towarzystwo Śpiewu „Halka” na fali rosnącej wśród polskich pilan nadziei na powrót miasta w granice mającej odrodzić się Polski. Pierwszym dyrygentem został Stefan Jasielski z Chodzieży, a pierwszym prezesem: Aleksander Banach. Początkowo skupiał 46 chórzystów – robotników, rzemieślników, kupców i urzędników. Od początku oprócz śpiewania w „Halce” uczono się poprawnej polszczyzny, podstaw tańca ludowego, organizowano także odczyty i spotkania z działaczami społecznymi i kulturalnymi.  Chórzyści, mimo niezadowolenia niemieckich władz miasta, śpiewali po polsku, koncertując w kościele pod wezwaniem Świętych Janów. Wraz z rozpoczęciem drugiej wojny światowej ujęto i wywieziono do obozu koncentracyjnego, a następnie zamordowano, kilku członków i dyrygenta chóru.

Po wojnie, w 1946 roku na podbudowie Towarzystwa Śpiewu Świętej Cecylii, które działało w kościele p.w. Świętej Rodziny w Pile, nastąpiła reaktywacja „Halki”, a ówczesny dyrygent Kazimierz Czerwiński przywrócił też przedwojenną nazwę.

Od połowy lat 50. chór działał pod skrzydłami pilskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. W 1960 roku odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku kamienicy na ul. 14 Lutego, upamiętniającą historię pilskiej „Halki”. W 1967 roku, w uznaniu zasług chóru na przestrzeni półwiecza istnienia, „Halka” otrzymała sztandar, który udekorowany został Złotym Krzyżem „Za zasługi w obronie słowa i pieśni polskiej w okupowanej przez Niemców Pile”. Po likwidacji ZNTK, od 1997 roku mecenat nad „Halką” roztoczył Pilski Dom Kultury, obecne Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji”.

Do tej pory przez chór przewinęło się setki śpiewaków, 14 prezesów i 23 dyrygentów, zawarto też wiele „śpiewających” małżeństw. Obecnie w chórze występuje ponad 30 osób, czasami towarzyszą im również dodatkowi śpiewacy oraz goście. Chór chętnie przyjmie jednak w swoje szeregi nowych członków, także osoby młode, które kochają śpiewać. Obecnie prezesem jest Józef Kaniecki, a dyrygentem Przemysław Wojnarowski. W repertuarze zespołu znajdują się utwory o różnym charakterze: kościelne, patriotyczne, kolędowe, biesiadne, rozrywkowe. Chór należy do Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile.
 
Zapisz się na newsletter