Sesja w Brzostowie o inwestycjach i maturach

Data: 29-10-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Sesja w Brzostowie o inwestycjach i maturach Październikowa sesja rady powiatu w Pile odbyła się w Brzostowie, na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie, zarządzanej przez wójt Małgorzatę Włodarczyk i przewodniczącą rady Danutę Szaefer.  Dzięki gościnności kierownictwa gminy, radni mogli zgromadzić się wewnątrz brzostowskiej sali Wiejskiej.

Jeszcze przed obradami, przewodniczący rady powiatu Kazimierz Wasiak oraz starosta Eligiusz Komarowski złożyli gratulacje nauczycielom uhonorowanym wyróżnieniami centralnego szczebla. Iwona Schulz, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią i jednocześnie powiatowa radna odebrała niedawno medal Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto, Urszula Mrall, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, natomiast Marek Wasilewski – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę. – Zawód nauczyciela to wyjątkowa forma poświęcenia dla młodych ludzi – naszej nadziei na przyszłość. Życzymy zatem wytrwałości i satysfakcji z pełnienia tej jakże istotnej roli – czytamy w listach podpisanych przez włodarzy powiatu.

W trakcie obrad przedstawiona została informacja Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wynikach ostatniej sesji egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego. Z dokumentu wynika, że w roku szkolnym 2016/2017, w porównaniu z poprzednim, poprawiły się wyniki matur w technikach przy Zespole Szkół im. S. Staszica i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, a także w Zespole Szkół Gastronomicznych i Ekonomicznych w Pile oraz w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy. Co warte podkreślenia, w dwóch ostatnich szkołach wyniki maturalne uległy poprawie o ponad 30 procent! Dodajmy, że w roku szkolnym 2016/2017 do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski przyjęto 1233 uczniów klas pierwszych, natomiast ogółem uczyły się w nich 4322 osoby.

Podczas sesji przyjęto również autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pilskiego, która wprowadziła do wykazu planowanych przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Nowoczesne centra kulturalno – rekreacyjne w stolicy powiatu pilskiego – kompleksowa rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 przez pilskie Starostwo. - Chcąc wykonać prace jak najefektywniej i najbardziej kompleksowo, Powiat ubiega się także o środki zewnętrzne i jest duża szansa na ich pozyskanie, zwłaszcza na remont stadionu przy Okrzei w Pile oraz budynku po byłym kinie „Iskra” przy Kilińskiego. Staramy się o kilkumilionową dotację na te inwestycje – poinformował Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Wkrótce mają rozpocząć się prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej, dotyczącej rewitalizacji terenu przy ul. Okrzei w Pile.
 
Zapisz się na newsletter