Jak za dawnych lat…

Data: 23-10-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jak za dawnych lat… Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” w Pile stał się miejscem Spotkania po latach radnych Rady Powiatu Pilskiego I kadencji (1998-2002). To wyjątkowe zdarzenie było okazją do wielu wspomnień oraz refleksji.

Do budynku przy Okrzei licznie dotarli radni sprzed niemal dwóch dekad i zaproszeni goście. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Rada Powiatu I kadencji liczyła aż 45 radnych (kolejne pracowały już w mniej licznym, 25-osobowym gronie). Gospodarzem spotkania był Henryk Kazana - Przewodniczący Rady Powiatu w Pile historycznej, pierwszej kadencji. Podczas spotkania Henryk Kazana (również wieloletni burmistrz Ujścia) podkreślił, że był to trudny okres, ponieważ wszyscy: zarówno radni, jak i pracownicy Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu uczyli się trudnej sztuki pracy w samorządzie powiatowym po pamiętnej reformie. Sesje bywały bardzo burzliwe i trwały nawet do 10 godzin. Mimo skromnego budżetu, radni pierwszej kadencji zdecydowali m.in. o budowie drogi Piła - Kaczory, budynku dla Zespołu Szkół w Wyrzysku, czy też hali sportowej w Łobżenicy.

Spotkanie odbyło się dzięki osobistemu zaangażowaniu Henryka Kazany i pozostałych członków komitetu organizacyjnego. Ich inicjatywę wsparli starostwie - Eligiusz Komarowski  i Stefan Piechocki oraz pracownicy Biura Rady Powiatu. Z okazji uroczystości wydano okolicznościowy folder, dokumentujący działalność Rady Powiatu w Pile I kadencji.

- Powiat pilski pojawił się na mapie administracyjnej po pamiętnej reformie z 1999 roku. Dla regionu, który stracił status województwa, było to doświadczenie trudne, ale nieuniknione. Narodziła się jednostka, której sercem była – i jest do dzisiaj – Piła, jedna z dziewięciu gmin budujących powiat pilski, powiat o charakterze ziemskim. Tamte chwile doskonale pamiętają osoby tworzące pierwszą Radę Powiatu. To szacowne gremium ukonstytuowało się kilka miesięcy wcześniej, jesienią 1998 roku. Pamięć ludzka jest zawodna, dlatego powroty do tego, co ważne dla naszej historii, także na gruncie lokalnym, należy traktować jako wspólny obowiązek. Miałem okazję kilkakrotnie przyglądać się Waszym obradom, kiedy to jeszcze jako radny miejski, gdy pozwalał mi na to czas, przysłuchiwałem się Waszym obradom – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski obecnej kadencji. W trakcie spotkania starosta przytoczył też kilka sytuacji z posiedzeń ówczesnej Rady Powiatu, czym wzbudził zaskoczenie obecnych na sali.

Niespodziankę dla obecnych przygotował Wiceprzewodniczący Rady I kadencji, Piotr Majchrzak, który z okazji piątkowego spotkania napisał wiersz pod nazwą: „Pierwsza Rada Powiatu”. Wiersz został publicznie odczytany, a spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie. Wycieczkom w przeszłość nie było końca…
 
Zapisz się na newsletter