Akt erekcyjny wmurowany. Za dziewięć miesięcy będzie nowa sala sportowa!

Data: 17-10-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

 Akt erekcyjny wmurowany. Za dziewięć miesięcy będzie nowa sala sportowa! Po pięćdziesięciu latach oczekiwania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile będzie miał w końcu salę sportową z prawdziwego zdarzenia. 16 października br. został wmurowany kamień węgielny pod tę ważną i bardzo potrzebną inwestycję. Sala ma być oddana do użytku już za dziewięć miesięcy, 30 czerwca 2018 roku. Jej wykonawcą jest Pil-Building Sp. z o.o. w Pile.

- Bardzo dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie na dzisiejszą uroczystość. Prace nad samym zagospodarowaniem terenu trwają już od kilkunastu tygodni i wkrótce się zakończą. Co do hali –będzie ona powstawać sprawnie, dlatego już teraz zapraszam na jej otwarcie, połączone z jubileuszem 50-lecia działalności Ośrodka. Wykonawca to znana i solidna firma. Głównym użytkownikiem sali będzie młodzież, której z różnych powodów często żyje się trudniej niż rówieśnikom. Ten obiekt powinien pomóc uczniom placówki we wzmacnianiu formy fizycznej i psychicznej – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

- To bardzo ważne wydarzenie w historii naszego miasta i Ośrodka. Ten moment był dla wielu tylko marzeniem, które dziś staje się faktem. To bez wątpienia największe wyzwanie w długiej historii naszej placówki. Serdecznie dziękuję panu Eligiuszowi Komarowskiemu, staroście pilskiemu, który stał się prawdziwym kamieniem węgielnym tej inwestycji. To będzie wspaniały prezent na 50-lecie Ośrodka. Ta okrągła rocznica przypada dokładnie 28 października tego roku. Lepszego podarunku nie mogliśmy sobie wymarzyć – dodał Tomasz Łochowicz, pełniący obowiązki dyrektora SOSW w Pile.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy SOSW uczestniczyli także reprezentanci głównego wykonawcy, z prezesem Tomaszem Tobołą na czele, Aleksandra Błażejewska – emerytowany pracownik Ośrodka i honorowy obywatel Piły, Jerzy Wiesiołek – członek Zarządu Powiatu w Pile, ksiądz Antoni Tofil - proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Pile, Mirosław Dzieniszewski - dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile, Paweł Jarczak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły, Tomasz Pawłowski – skarbnik powiatu, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

Treść aktu erekcyjnego:
„My, uczestniczący w dzisiejszej uroczystości, podajemy do wiadomości współczesnym i ku wiecznej pamięci potomnych, że szesnastego października Roku Pańskiego dwa tysiące siedemnastego, w obecności znamienitych gości wmurowano Kamień Węgielny pod salę gimnastyczną wraz z zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile. Uroczystego wmurowania aktu dokonał Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, a ziemię poświęcił proboszcz parafii p.w. św. Stanisława Kostki ks. Antoni Tofil. Realizatorem tego dzieła jest Powiat Pilski, wykonawcą zaś Pil-Building Sp. z o.o. Oby rozpoczęte dziś dzieło po wsze czasy służyło współczesnym i potomnym. Obecność swą w dzisiejszej uroczystości i historyczny moment wmurowania Aktu Erekcyjnego poświadczają: starosta pilski Eligiusz Komarowski, prezes zarządu Pil-Building Sp. z o.o. Tomasz Toboła, p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile Tomasz Łochowicz oraz znamienici goście.”
 
***
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile dofinansowana jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7,3 mln zł, z czego 5 mln zł stanowią koszty kwalifikowalne. Powiat Pilski pozyskał, praktycznie maksymalną kwotę dofinansowania z WRPO, prawie 4 mln zł, czyli 80 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Umowa o dofinansowanie inwestycji została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  22 maja 2017 roku. Projekt obejmuje, prócz budowy sali gimnastycznej, także zagospodarowanie terenu gdzie już powstają m.in. boiska sportowe, plac rehabilitacyjny i ogród polisensoryczny.
 
Zapisz się na newsletter