Wspaniała idea Formacji Dźwierszno!

Data: 07-10-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wspaniała idea Formacji Dźwierszno!

To wydarzenie warto wspierać i promować. Formacja Dźwierszno O.M.M.P, stowarzyszenie działające między innymi na rzecz propagowania historii oraz bogactwa kulturowo - krajobrazowego Krajny, zamierza utworzyć ścieżkę edukacji historyczno-przyrodniczej na bazie wczesnośredniowiecznego grodziska, znajdującego się w miejscowości Dźwierszno Małe (gmina Łobżenica). Terenem opiekuje się konserwator zabytków, Roman Chwaliszewski.

W tym celu członkowie stowarzyszenia zorganizowali spotkanie, do udziału w którym zaprosili przedstawicieli samorządów oraz różnych organizacji i instytucji. Powiat pilski reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wasiak, jego zastępca Roman Sobieszczyk oraz dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile, Karolina Szambelańczyk.

Podczas spotkania w Górce Klasztornej Włodzimierz Paprocki, prezes stowarzyszenia powiedział: - Grodzisko ma barwy biało-czerwone, jest własnością wszystkich Polaków. Zamierzamy pozyskać fundusze z różnych źródeł na odtworzenie tego miejsca. Zależy nam bardzo na tym, aby na bazie grodziska utworzyć ścieżkę edukacji historyczno-przyrodniczej. Można by zrekonstruować obozowisko i prowadzić tu warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prezentujące średniowieczny typ gospodarki, rzemiosła, formy osadnictwa, uzbrojenie, ceramikę i narzędzia codziennego użytku. Ponadto, wykorzystując znakomite walory przyrodnicze naszej okolicy, można zorganizować wycieczki krajoznawcze. Pomysł wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego bardzo prosimy wszystkich mieszkańców gminy Łobżenica i powiatu pilskiego o poparcie tej inicjatywy.

Władze powiatu na pewno taką pomoc zaoferują, choćby poprzez list intencyjny starosty Eligiusza Komarowskiego, a także przez wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych.

- Szkoda, że teren grodziska przez wiele lat był zapomniany, ponieważ można było zająć się nim już wcześniej. Jest to atrakcja historyczna i chwała tym, którzy działają dla jej dobra. Jeżeli każdy wesprze tę inicjatywę i zapał nie ustanie, to wokół niej będzie się dobrze działo –dodał Kazimierz Wasiak.

Zapisz się na newsletter