Powiat wybuduje salę gimnastyczną oczekiwaną od pół wieku

Data: 23-08-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiat wybuduje salę gimnastyczną oczekiwaną od pół wieku Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Śniadeckich w Pile staje się faktem. 22 sierpnia 2017r. Powiat podpisał umowę na jej budowę. Dzięki temu, po pięćdziesięciu latach funkcjonowania placówki przy ul. Śniadeckich, wreszcie jej podopieczni będą mieli godne warunki do nauki i rehabilitacji.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Starosta Pilski Eligiusz Komarowski przedstawił szczegóły dotyczące projektu pod nazwą  „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”.

- Plac budowy jest już gotowy. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7,3 mln zł, z czego 5 mln stanowią koszty kwalifikowalne. Udało nam się pozyskać na tę inwestycję, praktycznie maksymalną kwotę dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, i jest to blisko 4 mln zł, czyli 80 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. W miejscu, w którym stoimy, powstanie ogród polisensoryczny, który posłuży młodzieży do rehabilitacji i wypoczynku, jednak najważniejszym obiektem będzie sala gimnastyczna z zapleczem rehabilitacyjnym. Zadanie wykona doskonale znana w regionie firma Pil-Building. Umowa na jego wykonanie została właśnie podpisana. Bardzo dziękuję Zarządowi i Radzie Powiatu w Pile za podjęte decyzje, które pomogą sfinalizować tę jakże długo oczekiwaną inwestycję. Jestem pewien, że powstanie nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny obiekt, który stanie się perełką Piły i całego subregionu – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W konferencji wziął również udział Damian Kwiatkowski, wiceprezes zarządu Pil-Building Sp. z o.o.: - Jestem szczęśliwy, że reprezentowana przeze mnie firma wygrała przetarg na budowę hali. Do końca września chcemy zakończyć jej projektowanie i zdobyć pozwolenie na budowę, a w październiku ruszamy z pracami. Budowla powstanie metodą tradycyjną. Nie przewidujemy żadnych utrudnień dla uczniów i nauczycieli podczas robót, ponieważ nowy obiekt będzie całkowicie niezależny od istniejących już budynków.

Satysfakcji z rozpoczęcia prac nie krył również Stefan Piechocki, wicestarosta pilski: – Po wielu latach pracy w samorządzie, dzięki obecnym: zarządowi i radzie, wreszcie doczekałem się budowy hali przy Śniadeckich.  Dodam, że to pierwsza inwestycja w powiecie, realizowana zgodnie z hasłem: zaprojektuj – wybuduj. Wzięliśmy pod uwagę zgłoszone sugestie, a efekt na własne oczy ujrzymy w czerwcu przyszłego roku.

Głos zabrała też Beata Balcerowicz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile: – Bardzo dziękuję panu staroście za to, że przyjechał do naszej szkoły zaraz po objęciu urzędu. Rozmawialiśmy wtedy o naszych potrzebach, o tym, że sala jest dla naszych dzieci niezbędna. Pisanie projektu na dofinansowanie trochę trwało, ale opłaciło się. Z takim zapleczem, jakim placówka pochwali się za kilka miesięcy, terapia powinna przynosić dużo lepsze rezultaty.

Dodać należy, że umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 22 maja 2017 roku. Zgodnie z dokumentem, projekt obejmuje m.in. następujące zadania: zagospodarowanie terenu, budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wyposażenie sal  (przetarg odbędzie się w 2018 roku) oraz wykonanie działań promocyjnych. Zagospodarowaniem terenu zajmie się Zakład Ogólnobudowlany MARK Mariusz Kądziołka z Margonina, który wykona boiska wielofunkcyjne i do siatkówki, skocznię do skoku w dal, ogród polisensoryczny, oświetlenie zewnętrzne, plac rehabilitacyjny, ogrodzenie wraz z bramami, drogi dojazdowe i chodniki, a także zagospodaruje tereny zielone oraz ławki i kosze na śmieci.

Inwestycja ma być zakończona 30 czerwca 2018 roku.