Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Data: 28-05-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w Pile radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za ubiegły rok.
 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok zostało pozytywnie zostało zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Powiatu. Radni, zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie, i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile.
 
- Pracujemy z zaangażowaniem i oddaniem. Staramy się, aby nasze działania były pragmatyczne i roztropne, a inwestycje które wykonujemy – optymalne. Nie jest to łatwe bo środki są oczywiście ograniczone, a wielkość naszego budżetu stanowi ok. 40 procent budżetu największej gminy powiatu pilskiego - gminy Piła. Większość środków to są pieniądze znaczone. Ważne jest jednak to, że umiejętnie sięgamy po środki zewnętrzne. W ciągu 2,5 roku udało nam się pozyskać 26,8 miliona złotych – to są pieniądze, które znajdują się już na koncie naszego powiatu – i jest to o milion więcej niż pozyskali nasi poprzednicy w latach 2010-2014. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, a im mam więcej trudności, tym jest to dla mnie bardziej mobilizujące. Dziękuję radnym, dziękuję też politykom opozycji, bo oni również swoimi działaniami – motywowali mnie do pracy - mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
- Decyzja Rady o udzieleniu absolutorium i przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok jest niezwykle ważna, i daje nam możliwość działania na przyszłość. To był przecież rok wielu inwestycji, w tym drogowych, z których największą była przebudowa drogi na Płotki. Poza tym udało nam się znacząco zmniejszyć zadłużenie Powiatu, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego budżetu – powiedział Stefan Piechocki, wicestarosta pilski.
 
Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w 2016 roku w wysokości ogółem blisko 137,7 mln złotych, natomiast wydatki ukształtowały się na poziomie 139,3 mln złotych.
 
- Realizacja łącznej wielkości planowanych dochodów i wydatków spowodowała powstanie deficytu w wysokości 1,6 mln złotych, i jest on niższy od planowanego o ponad 3 miliony złotych. Ta informacja z pewnością jest warta uwagi i świadczy o dobrym zarządzaniu finansami przez Powiat – mówił w imieniu radnych Porozumienia Samorządowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego Henryk Stokłosa, przewodniczący Klubu Radnych PS.
 
W minionym roku na inwestycje drogowe Powiat Pilski przeznaczył blisko 5 milionów złotych. Do najważniejszych należy zaliczyć przebudowę drogi Stara Łubianka – Tarnowo (wspólnie z gminą Szydłowo) oraz modernizację drogi na Płotki (wspólnie z gminą Piła). Wykonano ponadto 14,5 km nakładek bitumicznych, 14 nowych chodników i wiele innych drobniejszych prac remontowo-inwestycyjnych.
 
Ubiegły rok był też wyjątkowy pod względem środków jakie samorząd powiatowy przeznaczył w ostatnich latach na Szpital Specjalistyczny w Pile. Były to 2 miliony złotych, które zostały przeznaczone w głównej mierze na modernizację pomieszczeń szpitalnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury. Utworzono też nowy, przestronny i wygodny punkt przyjęć planowych pacjentów oraz przeprowadzono modernizację pomieszczeń chłodni wraz z komorami.
 
Rok 2016 był także rokiem doposażania i wymiany wyposażenia w Domach Pomocy Społecznej oraz prac remontowych w placówkach oświatowych. Powiat Piski inwestował też w bezpieczeństwo publiczne dofinansowując zakupy nowych samochodów na potrzeby straży pożarnej i policji, a także odpowiedniego sprzętu dla ratowników. Zmienił się również sam urząd gdzie przebudowane zostało wejście główne i wyremontowano parking przed budynkiem gdzie pojawiły się już nowe nasadzenia.
 
- Są to osiągnięcia godne uwagi, które jednoznacznie świadczą o tym, że za nami rok wykorzystanych szans. Zarząd Powiatu realizował przyjęty przez Radę Powiatu budżet wraz z wprowadzanymi zmianami w sposób kompetentny, dążąc do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. Znając możliwości finansowe, jakie posiada Powiat Pilski, należy w sposób jednoznacznie pozytywny ocenić zrealizowany budżet zarówno pod kątem zrealizowanych zadań, jak też osiągniętego wyniku finansowego - mówił przewodniczący Klubu Radnych PS Henryk Stokłosa.
 
Zapisz się na newsletter