Bardzo dobra współpraca Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 28-04-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Bardzo dobra współpraca Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi W Powiecie pilskim zarejestrowanych jest 507 organizacji pozarządowych. Na wsparcie ich działań Powiat Pilski przekazał w ubiegłym roku ponad półtora miliona złotych. Organizacje te odgrywają ogromną rolę w aktywizacji lokalnej społeczności i inicjują wiele cennych przedsięwzięć. Zespół Konsultacyjny do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017r., bardzo wysoko ocenił współpracę Powiatu Pilskiego z tymi organizacjami.
 
- Należy docenić zaangażowanie i ogrom pracy, w tym organizacyjnej i informacyjnej, jaki wkładają pracownicy Starostwa Powiatowego w Pile, we współpracę z organizacjami pozarządowymi, gdyż to dzięki nim, relacje samorząd powiatowy – organizacje, układają się tak dobrze. Ze swej strony chciałbym podkreślić zwłaszcza współpracę Powiatu Pilskiego z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i środowisk wiejskich, jak choćby spółki wodne, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich czy rady sołeckie. Są to organizacje, których działania są bezcenne, a ponadto aktywizują środowiska wiejskie – mówił wicestarosta Stefan Piechocki, przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego.
 
- Tak duża liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu pilskiego świadczy o coraz większej świadomości mieszkańców naszego powiatu na temat działań i obszarów w jakich te organizacje mogą działać, a także chęci do podejmowania nowych wyzwań realizowanych z pożytkiem dla społeczności lokalnej. Bardzo cenię sobie współpracę z tymi organizacjami i osobiście zachęcam do takiej formy działalności. Ze strony Powiatu oferujemy daleko idącą pomoc w zakładaniu stowarzyszeń, a także wspieramy – również finansowo – ich inicjatywy. Mam nadzieję, że już niebawem uda się też powołać nową organizację dla ludzi młodych, zrzeszającą młodzież ze szkolnych klubów wolontariatu, co jest konsekwencją zorganizowanego w grudniu ubiegłego roku I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu Szkół Powiatu Pilskiego. Potencjału, który tkwi w młodzieży, nie można zmarnować – dodał starosta pilski Eligiusz Komarowski.
 
Władze Powiatu Pilskiego wyraziły też chęć organizacji kolejnych, otwartych spotkań informacyjno-doradczych dla organizacji pozarządowych (pierwsze odbyło się w styczniu bieżącego roku) m.in. na temat rozliczania dotacji na realizację zadania publicznego, zewnętrznych źródeł finansowania itp.
 
***
Skład  Zespołu Konsultacyjnego:
 1. Stefan PIECHOCKI – Wicestarosta Pilski / Przewodniczący Zespołu;
 2. Eligiusz KOMAROWSKI – Starosta Pilski;
 3. Jerzy WIESIOŁEK – Członek Zarządu Powiatu;
 4. Zdzisława BOSAK – Radna Rady Powiatu w Pile/Towarzystwo Miłośników Łobżenicy;
 5. Grzegorz WĄDOŁOWSKI – Radny Rady Powiatu w Pile;
 6. Andrzej GRYCZKA – Powiatowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 7. Florian KLEDZIK – Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczorach;
 8. Józefa WIŚNIEWSKA – Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile;
 9. Leszek ZIELIŃSKI – Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile / Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
 10. Hanna ROZENTAL – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół w Miasteczku Krajeńskim;
 11. Piotr HOLC – Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska;
 12. Wioleta KACZMAREK – Sekretarz Powiatu Pilskiego/Pełnomocnik Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
 13. Monika KOLANKOWSKA – podinspektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pile.
Zapisz się na newsletter