Podaruj serce! Oddaj krew

Data: 14-02-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Podaruj serce! Oddaj krew

Krwiodawcy na medal! Mamy rekord Polski! 

Zapowiedziom organizatorów: pilskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Studenckiego Koła Naukowego ESCULAP stało się zadość. Rekordową w skali kraju ilość 229,4 litrów krwi oddało w sumie 524 krwiodawców, a najbardziej obleganym punktem poboru był Młodzieżowy Dom Kultury prowadzony przez powiat pilski. 

Wśród krwiodawców nie zabrakło przedstawicieli jednostek prowadzonych przez powiat pilski. Do akcji dołączyli się pracownicy jednostek, a w szczególności dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Nie zabrakło barwnej reprezentacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Akcje wsparli także radni Rady Powiatu. Nad przedsięwzięciem honorowy patronat i współorganizację sprawował m.in. Eligiusz Komarowski Starosta Pilski. 

- Możemy być dumni z tego, że w naszym mieście Pile i powiecie pilskim, mieszka wielu ludzi dobrej woli, honorowych krwiodawców, ale i świetnych organizatorów. Jest to znak, że tego typu imprezy musimy wspierać. Cieszę się, że zaproponowane przeze mnie miejsce poboru krwi, Młodzieżowy Dom Kultury w Pile zyskał największe uznanie wśród krwiodawców. Dlatego deklaruję z tego miejsca, że każde przedsięwzięcie, które będzie miało na celu realizacje celu tak szczytnego jak dzisiejszy będzie przeze mnie i władze powiatu pilskiego wspierane - mówił Eligiusz Komarowski Starosta Pilski.  

Z oficjalnych danych, które udostępnili organizatorzy wynika, iż w pilskim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu krew oddało 48 osób, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile 210 osób, natomiast w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile obsłużono aż 266 krwiodawców. W tej ostatniej jednostce, którą prowadzi Powiat Pilski krew można było oddać aż do godziny 17.30. Tamże organizatory przewidzieli upominki dla krwiodawców, a ponadto kanapki przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Wielkie słowa uznania dla organizatorów, współorganizatorów i wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że z dzisiejszego przedsięwzięcia możemy być zadowoleni i dumni. 

Zapisz się na newsletter