Dziękujemy za udział w projekcie poprawy zdrowia publicznego!

Data: 20-04-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Dziękujemy za udział w projekcie poprawy zdrowia publicznego!

Przez dwa lata Powiat Pilski realizował projekt „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa. 20 kwietnia 2017r. podczas konferencji w BWAiUP podsumowano jego efekty.

Program obejmował bezpłatne badania profilaktyczne oraz szeroko zakrojone działania w zakresie edukacji i promocji zdrowego stylu życia.

- Było to ogromne wyzwanie, które po raz pierwszy podjął się Powiat Pilski. Dużą wartością projektu jest to, że dzięki wczesnemu wykryciu zmian onkologicznych wiele osób mogło wyleczyć raka. Ponadto wiele osób dowiedziało się, że musi się systematycznie badać, bo badania profilaktyczne mogą uratować życie. Chcę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Podziękowania kieruję także w stronę mieszkańców, którzy włączyli się w naszą akcję, i skorzystali z oferty, którą przygotowaliśmy – mówił starosta pilski Eligiusz Komarowski.

W ramach projektu 2600 osób skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów sutka, jelita grubego oraz płuc i oskrzeli. Ponadto ponad 30 tysięcy mieszkańców wzięło udział w badaniach ankietowych na temat stanu zdrowia i trybu życia, ponad 40 tysięcy osób uczestniczyło w działaniach w zakresie promocji zdrowia, a ponad 2 tysiące uczniów uczestniczyło w warsztatach oraz konkursach na temat profilaktyki chorób nowotworowych i zdrowego trybu życia. Odbyły się też szkolenia dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych.

Wszystkie badania wykonywane były w Szpitalu Specjalistycznym w Pile, a ich efekty przedstawił dyrektor szpitala Rafał Szuca. Podczas konferencji, o ogromnym znaczeniu badań profilaktycznych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, mówił dr Piotr Łaski z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Poruszono również rolę lekarza POZ w kompleksowym leczeniu onkologicznym, którą przybliżyła Violetta Fiedler – Łopusiewicz, prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz sytuację epidemiologiczną nowotworów w powiecie pilskim na tle powiatów sąsiednich i województwa wielkopolskiego, którą przedstawiła dr Agnieszka Dyzmann-Sroka z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Na realizację programu poprawy zdrowia publicznego Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 miliona złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (85%) i budżetu państwa (15%). Podczas konferencji starosta pilski Eligiusz Komarowski zapowiedział, iż Powiat Pilski – jeżeli tylko pojawią się możliwości - będzie czynił starania o pozyskanie kolejnych środków na realizację programów w zakresie profilaktyki nowotworowej i edukacji prozdrowotnej.

Zapisz się na newsletter