Uczniowie ZSG w Pile będę się uczyć na Politechnice Koszalińskiej

Data: 11-04-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uczniowie ZSG w Pile będę się uczyć na Politechnice Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska dołącza do ośrodków, które będą współpracować z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Pile. Porozumienie, które podpisali dziś starosta pilski Eligiusz Komarowski, prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej prof. nadzw. dr hab. Tomasz Królikowski oraz dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile Urszula Mrall umożliwia współpracę w zakresie kształcenia uczniów i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli.

- Współpraca Zespołu Szkół Gastronomicznych i Politechniki Koszalińskiej przyniesie wymierne korzyści obu stronom. Gwarantuje ona przede wszystkim naszym uczniom dostęp do akademickich laboratoriów. Co więcej, daje też możliwość uzupełniania nabytej już wiedzy dzięki kontaktowi z kadrą akademicką. To w mojej ocenie duża wartość. Z kolei Politechnika Koszalińska może pozyskać dobrze przygotowanych studentów. Podpisana umowa stwarza także możliwość podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którzy uczą w placówce prowadzonej przez Powiat Pilski, chociażby poprzez udział w nieodpłatnych seminariach – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

- Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przez Powiat Pilski i Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile. Staramy się z naszą ofertą wychodzić naprzeciw potrzebom szkół ponadgimnazjalnych - a przede wszystkim - potrzebom regionalnego rynku pracy - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Królikowski, prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej.

Współpraca partnerska będzie obejmować głównie młodzież kształcącą się na uruchomionym we wrześniu ubiegłego roku, kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością obsługa maszyn, a nauczycielom stwarza możliwość nieodpłatnego podnoszenia kwalifikacji.

- Oferta Politechniki Koszalińskiej wprost odnosi się do kierunku, w którym kształcimy naszą młodzież. Jako szkoła realizujemy przede wszystkim tzw. podstawę programową, a to co proponuje koszalińska uczelnia to są przede wszystkim nowości, które może zaoferować naszym uczniom i nauczycielom, i na to najbardziej liczymy – mówi Urszula Mrall, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile.

- Od niedawna kształcimy też studentów w zakresie procesów i urządzeń przemysłu spożywczego, dysponujemy znakomitym zapleczem dydaktycznym i młodą kadrą, a ci kandydaci którzy się z nami zwiążą mają szansę na rozwój swojej kariery naukowej. Ponadto pracodawcy oczekują dziś od pracownika konkretnych umiejętności, i my tego właśnie uczymy – mówi prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile jest pierwszą szkołą z terenu powiatu pilskiego, z którą Politechnika Koszalińska podpisała umowę o współpracy. Łącznie 9 szkół prowadzonych przez Powiat Pilski ma podpisanych 18 umów partnerskich z sześcioma uczelniami wyższymi.

Zapisz się na newsletter