O finansach w 'Ogólniaku'

Data: 23-10-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

O finansach w 'Ogólniaku'

W ramach projektu edukacyjnego „Żyj finansowo”, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile odbyło się spotkanie z Aleksandrą Pęską, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Celem takich spotkań jest kształtowanie świadomości konsumenckiej młodzieży i pogłębienie wiedzy o prawach obowiązujących na dzisiejszym rynku.- Podczas spotkania dokładnie omówiliśmy ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także różnicę między reklamacją na podstawie gwarancji a niezgodności towaru z umową. Podając przykłady z codziennego życia, poruszyliśmy temat umów sprzedaży zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Burzliwą dyskusję wywołały zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa, uczniowie opowiadali przypadki swoich dziadków i rodziców, wyrażając swoje poglądy na temat zakupów przez Internet - mówi Rzecznik.

Bohaterka spotkania podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich oraz wskazała, do kogo można zwrócić się o pomoc w egzekwowaniu swoich praw. Udzieliła także kilku ważnych wskazówek, np. na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów, czego można oczekiwać od sprzedawcy oraz tego, jak dochodzić swoich roszczeń. Na koniec spotkania młodzież otrzymała przepisy prawne i broszurki informujące, jak robić zakupy w internecie.

Czy trudno być świadomym konsumentem? - Warto pamiętać, że jako konsumenci mamy swoje prawa, poza tym zawsze można skorzystać z porad Rzecznika, do czego zachęcam. Korzystając z okazji, już dziś zapraszam młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, której etap powiatowy odbędzie się 15 marca 2013 roku, w Światowy Dzień Konsumenta  -  informuje Aleksandra Pęska.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów znajduje się w Starostwie Powiatowym w Pile (al. Niepodległości 33/35) i jest czynne w poniedziałki, środy, czwartki oraz piątki, w godzinach 7:30-15:30. Telefon: 67 210 93 95.