Otworzyć się na współpracę

Data: 16-10-2012    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Otworzyć się na współpracę

Ponad pięćdziesiąt organizacji z Ziemi Pilskiej było reprezentowanych podczas dzisiejszego Forum Inicjatyw Pozarządowych „Rzeczpospolita Lokalna”. Spotkanie w Sali Sesyjnej Starostwa przygotowali Artur Łazowy, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Marian Martenka, Przewodniczący Rady Powiatu.W trakcie obrad organizacje pozarządowe działające w powiecie pilskim dzieliły się własnymi doświadczeniami i prezentowały swój dorobek. Poruszono również kwestię współpracy z jednostkami samorządowymi oraz otwarto wystawę „Amazonki 2011”, prezentującą portrety kobiet, które dzięki pomyślnemu leczeniu wygrały walkę z rakiem.