Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile o reklamacji nieudanego urlopu i nowych prawach dla wyjeżdżających i organizatorów wycieczek

Data: 19-07-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile o reklamacji nieudanego urlopu i nowych prawach dla wyjeżdżających i organizatorów wycieczek Aleksandra Pęska-Świergosz, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pile radzi:
 
Co zrobić, gdy cena wycieczki jest wyższa, niż przewiduje umowa?
Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., można odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.
Dodatkowym uprawnieniem dla konsumentów jest zapis, że gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, iż wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to w przypadku, gdy np. cena paliwa spadnie, organizator musi obniżyć cenę imprezy.
Bez zmian pozostaje zapis, że organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach:
- gdy podrożeje transport, np. z powodu podwyżek cen paliwa, 
- gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, np. lotniskowe, 
- gdy wzrosną kursy walut. 
UWAGA! Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić.

Odstąpienie od umowy z powodu okoliczności nadzwyczajnych
W nowej ustawie pojawia się zapis pozwalający na odstąpienie od umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności w miejscu wyjazdu, np. zagrożenie terrorystyczne, trzęsienie ziemi. W takiej sytuacji organizator powinien zwrócić wpłacone należności w terminie 14 dni. 
 
Ustawa wprowadza możliwość rozwiązania umowy także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak istnieje możliwość, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami może wpisać do umowy, ile ta opłata wyniesie w zależności od czasu, w jakim konsument odstąpi od umowy. Na żądanie klienta organizator musi przedstawić uzasadnienie wysokości tych opłat.

Gdy biuro podróży odwołuje imprezę
Biuro podróży tak jak dotychczas może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał w umowie, do kiedy może ją odwołać. Natomiast nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej może to zrobić:
- 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni, 
- 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni, 
- 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni. 
Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie ma obowiązku wypłaty im odszkodowania.

Reklamacja na usługę turystyczną
Po 1 lipca 2018 r. konsument nie ma obowiązku złożenia reklamacji w ciągu 30 dni od chwili powrotu. Jednak zastrzeżenia do jakości usług należy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu, organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. 
 
Ważne jest, że konsument swoich praw będzie mógł dochodzić przez 3 lata – dopiero wtedy roszczenia się przedawnią. W praktyce oznacza to, że reklamację można złożyć nawet po 2 latach i 11 miesiącach, jeśli jednak wcześniej konsument nie zgłosił zastrzeżeń – będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej obniżki ceny czy rekompensaty.
Ważne jest, że od 1 lipca reklamację można złożyć nie tylko u organizatora wyjazdu, ale także u agenta, który sprzedał wycieczkę. 
 
Podstawa prawna; ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W przypadku odmowy uznania reklamacji usług turystycznych lub w celu uzyskania szczegółowych informacji konsument z Powiatu Pilskiego może zgłosić się do Powiatowego Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, p. 17, bądź telefonicznie 67 210 93 95.
 
 
Zapisz się na newsletter