Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Data: 02-07-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc Powiatowego Rzecznika Konsumentów 20-lecie Instytucji Rzecznika Konsumentów i 10-lecie pracy Aleksandry Pęskiej-Świergosz, Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pile.

W tym roku mija dwadzieścia lat od powołania instytucji rzecznika konsumentów. Od dziesięciu lat funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pile pełni Aleksandra Pęska-Świergosz, która z okazji jubileuszu pracy otrzymała podziękowanie od dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu za aktywną działalność, szeroką edukację konsumencką mieszkańców powiatu pilskiego prowadzoną w prasie i na portalach społecznościowych, a także współpracę z organizacjami skupiającymi seniorów. 


Czym jest dla Pani podziękowanie dyrektora UOKIK?
- Jest uznaniem mojej pracy, co bardzo cieszy, motywuje i sprawia, że mam poczucie właściwie pełnionej służby konsumentom, czego wyrazem jest również otrzymana propozycja członkostwa w Krajowej Radzie Rzeczników Konsumentów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie otwartość starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego na problemy mieszkańców, dla którego praca Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest bardzo ważna. Sam wielokrotnie angażował i angażuje się w promocję moich działań, by wiedza o prawach konsumenckich dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu pilskiego, podobnie jak działalność rzecznika, na którego pomoc, bezpłatną podkreślam, zawsze mogą liczyć. Ta polityka z pewnością przynosi efekty.

Ile spraw trafiło do Pani biura przez te 10 lat?
- Na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów zostałam powołana w marcu 2008 roku. Zadania Powiatu Pilskiego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuję samodzielnie. Od 2008 roku do biura wpłynęło ponad 20 tysięcy spraw. W tym czasie przygotowałam ponad 2 tysiące wystąpień do przedsiębiorców oraz blisko 400 pozwów i pism procesowych dla konsumentów powiatu pilskiego.

Z czym najczęściej zwracają się konsumenci?
- W ostatnim czasie problemy konsumenckie związane są przede wszystkim z aktywnością tzw. alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych i sprzedawców energii. Działalność tych firm to niejednokrotnie przykład typowych nieuczciwych praktyk rynkowych. Wiele zgłaszanych spraw dotyczy sprzedaży bezpośredniej towarów oraz usług medycznych. Sprzedaż ta realizowana jest na różnego rodzaju pokazach, wycieczkach, w sanatoriach, hotelach. Zdarza się, że pokazy takie, by je uwiarygodnić, organizowane są jako „nieodpłatne konsultacje lekarskie”. Tradycyjnie pomoc rzecznika potrzebna jest w związku z nieudanymi zakupami obuwia i odzieży, reklamacją sprzętu RTV i AGD, mebli i wyposażenia mieszkania. W przypadku, gdy interes prawny konsumenta zostaje naruszony, rzecznik dąży do osiągniecia porozumienia z przedsiębiorcą, aby uniknąć postępowania procesowego. Często to się sprawdza i w większości przypadków sprawy kończą się pomyślnie dla konsumenta. To obu stronom przynosi korzyści.

Co sprawia Pani w pracy rzecznika konsumentów największą satysfakcję?
- Największą satysfakcją jest zadowolenie konsumenta. Jest to wystarczające podziękowanie za pomoc w rozwiązaniu problemu. To bardzo ważne i motywujące w pracy rzecznika. Rzecznicy konsumentów nie mają łatwej pracy. Często konsumenci mają mylne wyobrażenie o instytucji rzecznika i oczekują podjęcia działań wykraczających poza zakres jego kompetencji. Rzecznik konsumentów to taki lekarz pierwszego kontaktu, często psycholog, który bezpłatnie doradza, czasem musi uspokoić emocje konsumenta, wysłuchać, pocieszyć. Jednak osiągnięty skutek w postaci zadowolenia konsumenta to główny cel działania.

Jakie ma Pani plany na przyszłość, jeśli chodzi o pracę rzecznika?
- Podstawowym moim zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad w biurze. Jednak jak co roku, w ramach kampanii „Rzecznik poza urzędem”, będę angażować się w edukację konsumencką młodzieży, edukację seniorów. Rzecznik konsumentów tradycyjnie będzie dostępny dla mieszkańców w największych galeriach, w szkołach na zajęciach dla uczniów. Tę formę bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami szczególnie wspiera właśnie pan starosta Eligiusz Komarowski, podoba się ona również mieszkańcom, którzy nie zawsze mają czas, by przyjść do urzędu.
Ponadto prowadzona będzie edukacja w prasie, w internecie na stronie głównej Powiatu Pilskiego www.powiat.pila.pl w zakładce Rzecznik Konsumentów oraz na Faceboooku. Jestem w trakcie przygotowań nowej ulotki informacyjno-edukacyjnej rzecznika konsumentów. Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku pracy nie zabraknie. Skuteczne działania rzecznika budują jednak świadomość konsumentów, zmianę ich postaw na rynku i przekonanie o realnych możliwościach efektywnego dochodzenia swoich roszczeń. Służą temu m.in. działania edukacyjne. Znajomość praw ma ogromne znaczenie w zapewnieniu skuteczniejszej ochrony przed oszustwem i daje możliwość szybkiej reakcji.

Gdzie można się do Pani zwrócić?
- Mieszkańcy Powiatu Pilskiego mogą zwrócić się do biura osobiście w Starostowie Powiatowym w Pile, al. Niepodległości 33/35, pokój nr 17, bądź telefonicznie pod nr tel. 67-210-93-95. Biuro jest czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 7.30 do 15.30. Można również skontaktować się przez e-mail: rrzecznik.konsumentow@powiat.pila.pl do czego również zachęcam.
 
Zapisz się na newsletter