Turysto, podróżuj bezpiecznie! Wakacyjne zmiany z korzyścią dla Ciebie

Data: 26-07-2018    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Turysto, podróżuj bezpiecznie! Wakacyjne zmiany z korzyścią dla Ciebie Na początku lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług z nimi związanych. Dzięki nim konsumenci z Unii Europejskiej będą chronieni na takim samym poziomie. Nowa ustawa uwzględnia też możliwości, jakie daje Internet – m.in. kupowanie on-line pakietów usług turystycznych, czyli np. lotu i hotelu.

Zmieniają się też zasady reklamacji wyjazdów, podwyższania cen wycieczki czy rozwiązania umowy. Podróżni zyskają więcej praw w przypadku niewypłacalności organizatora wypoczynku.

Poznajcie szczegóły:
1. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli organizator wyjazdu podniesie cenę o więcej niż 8 proc., możesz odstąpić od umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów. Co więcej, gdy biuro podróży zastrzegło w umowie, że wycieczka może podrożeć, jeśli np. wzrosną ceny paliwa, to
w odwrotnej sytuacji musi obniżyć cenę imprezy.
 
2. Tak jak poprzednio, organizator wyjazdu może podnieść cenę najpóźniej na trzy tygodnie przed wyjazdem. Nadal ma do tego prawo tylko w trzech przypadkach: gdy podrożeje transport, (np. z powodu podwyżek cen paliwa), gdy wzrosną podatki lub opłaty od usług turystycznych, (np. lotniskowe) albo gdy wzrosną kursy walut. Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do umowy, inaczej nie może jej zmienić.
 
3. Nowością jest także możliwość odstąpienia od umowy bez konsekwencji, gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu wyjazdu, np. panuje tam epidemia, wybuchnie wulkan, jest zagrożenie terroryzmem. W takim przypadku organizator zwróci wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni. Tak jak do tej pory, nie poniesiemy kosztów rezygnacji także wtedy, gdy biuro podróży zmieni główne warunki imprezy, np. jej miejsce, czas trwania czy rodzaj środka transportu.
Gdy jednak wprowadzi do programu imprezy nieznaczne zmiany i zastrzegło sobie do tego prawo w umowie, takiego prawa klient nie posiada. Poza tym nowe przepisy dają możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem firmy, np. w domu, ale tylko gdy nie było to wynikiem naszej wcześniejszej inicjatywy. Umowę można rozwiązać także w innych sytuacjach, np. z powodów osobistych. Wtedy jednak należy liczyć się z tym, że biuro podróży potrąci sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie. Zgodnie z nowymi przepisami, biuro może wpisać do umowy, ile wyniesie opłata w zależności od czasu, w jakim nastąpi odstąpienie od tej umowy.

4. Biuro podróży, tak jak dotychczas, może zastrzec w umowie, że impreza się nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało uczestników. Do tej pory organizator sam określał, do kiedy może ją odwołać. Nowe przepisy wskazują konkretne terminy, w jakich najpóźniej może to zrobić: 20 dni przed imprezą, która trwa ponad 6 dni; 7 dni przed imprezą, która trwa 2-6 dni; 48 godzin przed imprezą, która jest krótsza niż 2 dni. Biuro podróży zwraca wtedy turystom wszystkie wpłaty w ciągu 14 dni, ale nie płaci im odszkodowania.

5. Do tej pory mogliśmy złożyć reklamację w ciągu 30 dni po zakończeniu wycieczki. Po 1 lipca ten termin znika. Zastrzeżenia do jakości usług należy zgłosić jak najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Dzięki temu organizator będzie miał szansę usunąć nieprawidłowości. Jednak swoich praw można dochodzić przez 3 lata – dopiero wtedy roszczenia się przedawnią. W praktyce oznacza to, że reklamację można złożyć nawet po 2 latach i 11 miesiącach, jeśli jednak wcześniej nie zgłosiliśmy problemów – będzie to brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnej obniżki ceny czy rekompensaty. Tak jak dotychczas, można domagać się obniżenia ceny oraz odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy. Jest także minus zmian. Do tej pory przedsiębiorca musiał odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za uzasadnioną. Nowe przepisy tej kwestii nie regulują.

6. Należy podkreślić, że podróżni zyskają więcej praw w przypadku niewypłacalności biura podróży. Do tej pory mogli liczyć na pokrycie kosztów powrotu do kraju i zwrot wpłaconych, ale niewykorzystanych kwot. Po 1 lipca, jeśli biuro upadnie, turyści będą mogli kontynuować wypoczynek, tak jak było to przewidziane w umowie.
Udanych wakacji bez reklamacji.

Aleksandra Pęska – Świergosz
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
rzecznik.konsumentow@powiat.pila.pl