Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Joanna Wyrwa-Krzyżańska - Dyrektor Biblioteki

ul. Staromiejska 14, 64-920 Piła
tel./fax 67 351 79 05

KATALOG BIBLIOTEKI W INTERNECIE: www.biblioteka.pila.pl
e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, Biblioteka Główna i 9 filii bibliotecznych, wypożyczalnie i czytelnie. Ponad 300 tys. woluminów książek i czasopism, audiobooki. Literatura piękna (38%), literatura dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa i naukowa, regionalna o Pile, powiecie pilskim, Wielkopolsce, w językach polskim i niemieckim. Czasopisma bieżące i roczniki z lat ubiegłych. Płyty : muzyczne, analogowe i kompaktowe, adaptacje filmowe. Gry komputerowe dla różnych grup odbiorców. Grafika i kartografia; kolekcja pocztówek Piły i subregionu pilskiego. Elektroniczne bazy danych – www.biblioteka.pila.pl. Nie wychodząc z domu czytelnik ma możliwość zamawiania i prolongowania terminu zwrotu zbiorów. Pilskie Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej. Konsultacje dla maturzystów. Wydruki komputerowe i usługa ksero. 23 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
 
Biblioteka organizuje imprezy kulturotwórcze i nowatorskie, wyzwalające w uczestnikach kreatywność w realizacji własnych zainteresowań. Spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, inspirujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu regionu, stanowiące przeciwwagę dla  konsumpcyjnego stylu życia, dostosowane do różnych grup wiekowych.
 
Książka do zjedzenia -  wydarzenia artystyczne ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy w kontekście szeroko pojętej kultury, tak, aby ukazać jej autentyczność, tożsamość, odmienności, egzystencję człowieka, przewartościowania po 1989 roku. Gośćmi byli: Sofija Andruchowycz, Jurij Andruchowycz (Ukraina), Natalka Babina (Białoruś), Jaroslaw Rudis (Czechy) Dan Lungu (Rumunia), Miljenko Jergović (Chorwacja).  Spotkaniom towarzyszą koncerty, pokazy filmów, wystawy, prezentacje zdjęć, młodzież nagrywa audiobooki z fragmentami książek zaproszonych autorów.
               
Książka jest O.K! - plenerowe spotkania z uznanymi twórcami książek dla dzieci na pilskich podwórkach i małych miejscowościach powiatu pilskiego, któremu towarzyszy coroczny konkurs „Stwórz własną książkę”.  Uczestniczy z twórcami książek podejmują wspólne działania artystyczne: plastyczne, teatralne i literackie.  
               
Nadnoteckie Dni Literatury – promocja twórców Nadnotecia, spotkania autorskie,  biesiada literacka, oraz Turniej Jednego Wiersza dla debiutantów.
               
Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych „Po słowach”, działający w ramach ogólnopolskiego projektu „Instytutu Książki „Tu czytamy”. Rozmowy o książkach, spotkania autorskie. Gośćmi byli m.in.: Stefan Chwin, Ewa Wojdyłło, Teresa Torańska, Jacek Żakowski, Marek Krajewski, Joanna Siedlecka, Hanna Kowalewska, Wojciech Tochman, Wojciech Kuczok.,  
 
„Przystanek Piła i okolice”, program edukacji regionalnej, którego celem jest poznawanie historii, tradycji i współczesności Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski. Uczestnicy, młodzi ludzie, w wieku 12-15 lat, wspólnie z zaproszonymi gośćmi  szukają odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Skąd jestem?, Jaka jest moja mała ojczyzna?.
 
Urodziny w bibliotece - oferta dla rodziców chcących zorganizować swojemu dziecku urodziny w bibliotece. Działania integracyjne i edukacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Głośnemu czytaniu książek dostosowanych do wieku uczestników towarzyszą zabawy plastyczne, rytmiczne, teatralne. Dwugodzinny program uzgadniany jest wspólnie z animatorem – bibliotekarzem.
 
Działania interdyscyplinarne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia dla dzieci i rodziców w oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej oraz filiach bibliotecznych; m.in. „Rodzinne popołudnia z Misiem”, „Baśniowy Jadwiżyn”, „Kolorowe podwieczorki”, „Klub malucha”, „Tęczowy pawilon”.   Współorganizuje z organizacjami oraz szkołami konkursy, m.in. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol, Regionalny  Konkurs Literacki „O Złote Pióro” - „Od magii świata do magii słowa”, Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, Mała i Wielka Polska” – Powiatowy Konkurs Historyczny, „Teraz Europa” – turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, „Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy” - Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych.
 
W latach 2007 – 2012 podjęto działania dążące do zmodernizowania Biblioteki Głównej. Całość prac modernizacyjnych, obejmowała m in. wymianę instalacji i remont wszystkich pomieszczeń, zakup i montaż windy zewnętrznej, przebudowę wejść, remont dachu, wykonanie elewacji z dociepleniem oraz odnowienie nawierzchni i chodników przy Bibliotece. W dziale zbiorów multimedialnych, zastosowano nowoczesną technologię radiowej identyfikacji zbiorów,  wolny dostęp do zbiorów, samoobsługowe stanowisko wypożyczeń i zwrotów, 4 stacje odsłuchowe płyt CD, komputer dla czytelnika z dysfunkcją wzroku). Za remont oddziału dla dzieci Biblioteka otrzymała nagrodę w konkursie „Jak cię widzą, tak cię piszą- zmieniamy wizerunek” za pomysłowe i niestandardowe rozwiązanie w wystroju oddziału dla dzieci.  Konkurs ogłoszony został przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Dodatkowo współorganizator konkursu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyznała pilskiej bibliotece nagrodę specjalną za stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań; za dbałość o estetykę i funkcjonalność przestrzeni biblioteki;

© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group