Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Joanna Wyrwa-Krzyżańska - Dyrektor

ul. Staromiejska 14, 64-920 Piła
tel./fax 67 351 79 05

KATALOG BIBLIOTEKI W INTERNECIE: www.biblioteka.pila.pl
e-mail: pimbp@biblioteka.pila.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, Biblioteka Główna i 9 filii bibliotecznych, wypożyczalnie i czytelnie. Ponad 260 000 woluminów książek i czasopism, audiobooki. Literatura piękna, literatura dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowa i naukowa, regionalna o Pile, powiecie pilskim, Wielkopolsce, w językach polskim i niemieckim. Czasopisma bieżące i roczniki z lat ubiegłych. Płyty: muzyczne, analogowe i kompaktowe, adaptacje filmowe. Gry komputerowe dla różnych grup odbiorców. Grafika i kartografia; kolekcja pocztówek Piły i subregionu pilskiego. Elektroniczne bazy danych – www.biblioteka.pila.pl. Nie wychodząc z domu czytelnik ma możliwość zamawiania i prolongowania terminu zwrotu zbiorów. Pilskie Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej. 23 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Biblioteka organizuje wydarzenia kulturotwórcze i nowatorskie, wyzwalające w uczestnikach kreatywność w realizacji własnych zainteresowań. Spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, inspirujące do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu regionu, stanowiące przeciwwagę dla  konsumpcyjnego stylu życia, dostosowane do różnych grup wiekowych.

Kulturalna zajawka - prezentacja pisarzy i poetów osobnych, przedstawicieli prądów, kierunków, grup literackich mających swoje znaczące miejsce w historii literatury polskiej. Każdorazowo prezentacja twórczości ma charakter przeglądu. Na program składają się : maratony czytelnicze, spotkania z autorami biografii i krytykami literackimi, projekcje filmowe, koncerty, wystawy książek.

Książka jest O.K! - plenerowe spotkania z uznanymi twórcami książek dla dzieci na pilskich podwórkach i małych miejscowościach powiatu pilskiego, któremu towarzyszy coroczny konkurs „Stwórz własną książkę”. Uczestniczy z twórcami książek podejmują wspólne działania artystyczne: plastyczne, teatralne i literackie.

Nadnoteckie Dni Literatury – promocja twórców Nadnotecia, spotkania autorskie,  biesiada literacka, oraz Turniej Jednego Wiersza dla debiutantów, galeria wierszy chodnikowych.

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych „Po słowach” - działający w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki „Tu czytamy”. Rozmowy o książkach, spotkania autorskie. Gośćmi byli m.in.: Stefan Chwin, Ewa Wojdyłło, Teresa Torańska, Jacek Żakowski, Marek Krajewski, Joanna Siedlecka, Hanna Kowalewska, Wojciech Tochman, Wojciech Kuczok.

„Przystanek Piła i okolice” - program edukacji regionalnej, którego celem jest poznawanie historii, tradycji i współczesności Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski. Uczestnicy, młodzi ludzie, w wieku 12-15 lat, wspólnie z zaproszonymi gośćmi  szukają odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Skąd jestem?, Jaka jest moja mała ojczyzna?.

Działania interdyscyplinarne w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, zajęcia dla dzieci i rodziców w oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej.

Współorganizacja z organizacjami oraz szkołami konkursów takich jak m.in.: Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol, Regionalny  Konkurs Literacki „O Złote Pióro”, „Od magii świata do magii słowa”, „Teraz Europa”.

Zapisz się na newsletter