Pilskie Muzeum Wojskowe (w organizacji)

Muzeum tworzone przez pasjonatów historii wojskowości zrzeszonych na terenie powiatu pilskiego. Głównym celem muzeum jest gromadzenie wszelkich zbiorów związanych z historią militarną miasta, wojskowością oraz techniką militarną. Ochotnicy z zapałem uzupełniają zbiory muzeum o sprzęt militarny. Piła była przez lata ogólnie znanym silnym ośrodkiem wojskowym, posiadającym w swoich granicach nie tylko lotnisko wojskowe i jego otoczenie ale także ośrodek wojskowego szkolnictwa motoryzacyjnego.

Wśród eksponatów zgromadzonych do tej pory znajdują się między innymi samochody ciężarowe, wozy zabezpieczenia technicznego, transportery opancerzone oraz czołgi, które ukazują dużą różnorodność pojazdów wykorzystywanych do szkolenia specjalistów Służby Czołgowo- Samochodowej Wojska Polskiego od 1945 roku. Oglądając tą ekspozycję można dojść do wniosku, że Piła była ośrodkiem wykorzystującym wszystkie typy pojazdów wojskowych. Ważną częścią historii Piły jest również lotnictwo szturmowe, ponieważ po II wojnie światowej w naszym mieście stacjonowały dwa pułki, które wyposażone były w odrzutowe samoloty szturmowe. Najcenniejszym eksponatem pozyskanym przez entuzjastów historii jest samolot Su- 22M4, który powszechnie znany jest jako Tygrysek. Samolot tak ważny dla przeszłości lotniczej Piły latał w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, i na swoim kadłubie namalowane miał godło eskadry uskrzydlonego tygrysa oraz godło pułku na stateczniku pionowym. Samolot w oryginalnych pilskich barwach po 11 latach wrócił „do domu”.

Zdecydowana większość pojazdów ze zbiorów muzeum jest sprawna techniczne i prezentowana podczas pokazów dynamicznych na piknikach militarnych, rekonstrukcjach historycznych, czy innych imprezach plenerowych, których głównym celem jest popularyzacja historii i promocja obronności. Jest to bardzo ciekawy i pouczający sposób na zainteresowanie militarną historią młodych ludzi oraz niepowtarzalna okazja na bezpośredni kontakt z tego typu sprzętem.

Działania entuzjastów skupionych w stowarzyszeniu organizującym muzeum pomagają przetrwać historii miasta, które przez wiele lat było bardzo silnie związane z wojskiem i zapisało się na stale w historii polskiej wojskowości.

Jak sami mówią o sobie są najlepszym przykładem, że można zrobić coś z niczego, a w dobie Internetu i innych wytworów kultury masowej ich misja to zainteresować historią!!!  

Pilskie Muzeum Wojskowe (w organizacji)

z siedzibą w mieście Piła
Organizatorem PMW jest Stowarzyszenie Przedmoście Piła
www.pila.fortyfikacje.pl
przedmoście.pila@gmail.com

Zapisz się na newsletter