Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi

Data: 03-10-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe chcące przedstawić swoją opinię i/lub propozycje zmian do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi (...)" na rok 2020, mogą je zgłaszać w ustalonej formie, w terminie od dnia 3.10.2019 r. do dnia 14.10.2019 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt Rocznego Programu na rok 2020 (załącznik nr 1 do uchwały nr 180.2019)

Formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu (załącznik nr 2 do uchwały nr 180.2019)
 

 
Zapisz się na newsletter