KOMUNIKAT: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Data: 11-09-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

KOMUNIKAT: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Zarząd Powiatu w Pile informuje organizacje pozarządowe o rozpoczęciu konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” obowiązującego w 2018 roku. Treść projektu Rocznego Programu Współpracy (…) oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl, w zakładce „Uchwały Zarządu Powiatu – 2017 r.” (Uchwała nr 526.2017 z dnia 08.09.2017 r.) oraz na stronie: www.powiat.pila.pl (podstrona „Serwis organizacji pozarządowych”, zakładka „Konsultacje społeczne”).
Wszelkie uwagi prosimy kierować od dziś do 25 września 2017 r. na adres Starostwa Powiatowego w Pile (drogą pocztową, bądź osobiście w Kancelarii Ogólnej) lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.kolankowska@powiat.pila.pl.

 
Zapisz się na newsletter