Nieprzewidziane zdarzenia i zagrożenia współczesnych czasów. Terroryzm - oferta szkoleniowa

Data: 27-10-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile zaprasza do udziału w sesji ogólnopolskich warsztatów doszkoleniowych dla kadry nauczycielskiej, instruktorskiej i trenerskiej, przedstawicieli szkół, samorządów lokalnych, organizacji sportowych, UKS, Orlików, klubów i świetlic osiedlowych ośrodków sportu (miejskich, gminnych, powiatowych, międzyszkolnych).

  

Tematyka warsztatów

1. Nowe, niespodziewane zagrożenia – ataki terrorystyczne, zamachy bombowe, zagrożenia biologiczne i chemiczne. Zapobieganie niebezpieczeństwu dzieci i młodzieży w szkołach i na arenach sportowych - działania i wytyczne MSWiA, MSZ, Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych.

2. Prawne, ustawowe zmiany w zakresie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez szkoły, jednostki samorządowe, UKS-y, Orliki, kluby, świetlice osiedlowe, stowarzyszenia sportowe.

Jako organizatorzy meetingów lub eventów na szczeblu szkolnym, lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim mamy obowiązek zapoznania się z nieprzewidzianymi zdarzeniami i zagrożeniami współczesnych czasów. Każde większe zgromadzenie społeczne stanowi pole działania osób i grup niosących zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci i osób dorosłych.

Warsztaty odbędą się w Podgórzynie k/Karpacza  w dniach od 10 listopada (obiadokolacja) do 13 listopada 2016r. (po śniadaniu wyjazd). Zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia szkoleniowe w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Karolinka” w Podgórzynie k/Karpacza przy ul. Żołnierskiej 69.

Koszt całkowity szkolenia 330zł. Dojazd do Podgórzyna i ubezpieczenie we własnym zakresie. Zgłoszenia należy kierować pod adres: Pilskie TKKF 64-920 Piła ul. Żeromskiego 90; e-mail: pilskietkkf@wp.pl; tel. 67 212 21 82; 604627161. Wpłata decyduje o ważnym zgłoszeniu.

Wpłata na konto: BS Czarnków O/Piła - 60 8951 0009 4200 1892 2000 0010

                                                                                        Zapraszamy

                                                                                                                                                       Organizatorzy

Zapisz się na newsletter