Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Data: 15-09-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zarząd Powiatu w Pile zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu pilskiego do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2017 rok. Treść projektu Rocznego Programu Współpracy (…) oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: www.bip.powiat.pila.pl, w zakładce „Uchwały Zarządu Powiatu – 2016 r.” (Uchwała nr 321.2016 z dnia 14 września 2016  r.) oraz na stronie: www.powiat.pila.pl (podstrona „Serwis organizacji pozarządowych”, zakładka „Konsultacje”).

Wszelkie opinie prosimy kierować od dziś tj. 15 września do 29 września 2016 r. na adres Starostwa Powiatowego w Pile (pocztą, bądź osobiście w Kancelarii Ogólnej) lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monika.kolankowska@powiat.pila.pl.Zapisz się na newsletter