Środki dla niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim

Data: 05-01-2022    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Środki dla niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim Mamy dobą informację dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie pilskim.
 
W ostatnich dniach Powiat Pilski otrzymał dofinansowanie w wysokości 93 tys. złotych na łagodzenie skutków COVID-19 wśród niepełnosprawnych mieszkańców tych placówek.
 
Ze środków tych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie będzie prowadzona fizjoterapia, poprawiony zostanie też komfort pokoi mieszkalnych a także powstanie siłownia zewnętrzna.
 
W Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie również powstanie siłownia zewnętrzna. Ponadto mieszkańcy będą mogli korzystać z rehabilitacji ruchowej i wsparcia wydolności po przebyciu Covid-19.
 
Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Pile zostaną unowocześnione pokoje i powstanie siłownia zewnętrzna.
 
Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programu adresowanego do samorządów i organizacji pozarządowych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 
***
Szczegółowy wykaz:
Wysokość dofinansowania: 92 789,51 zł, z tego dla niżej wskazanych jednostek:
1) DPS w Falmierowie:
-10 414,90 zł – fizjoterapia dla osób niepełnosprawnych,
-12 456,00 zł – poprawa komfortu pokoi mieszkalnych osób niepełnosprawnych,
- 10 000,00 zł – zorganizowanie siłowni zewnętrznej,
2) DPS w Rzadkowie:
- 18 870,30 zł – rehabilitacja na świeżym powietrzu – siłownia zewnętrzna,
- 12 603,95 zł– rehabilitacja ruchowa i wsparcie wydolności po przebyciu Covid-19,
3) DPS w Pile:
- 20 850,00 zł – poprawa komfortu pokoi mieszkalnych osób niepełnosprawnych,
- 7 594,36 zł – siłownia zewnętrzna.

 
Zapisz się na newsletter