Wsparcie dla firm szczególnie dotkniętych skutkami pandemii

Data: 11-01-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wsparcie dla firm szczególnie dotkniętych skutkami pandemii Mikro i mali przedsiębiorcy do końca stycznia br. mogą składać wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, o dotację dla w wysokości do 5 tys. zł. w ramach tarczy antykryzysowej 6.0.
O wsparcie mogą ubiegać się firmy z następujących branż:*
  • gastronomicznej,
  • rozrywkowej (targi, fotografia, film, estrada),
  • zdrowia fizycznego (siłownie, sport, rekreacja),
  • sprzedaży detalicznej.
*PKD dla danych branż według opisu w *art. 15zze4 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.)

O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy:
  • którzy na dzień 30 września 2020r. mieli wpisane główne PKD prowadzonej działalności związane ze wskazanymi branżami i nie mieli na ten dzień zawieszonej działalności gospodarczej,
  • u których wystąpił 40% spadek przychodów w październiku lub listopadzie 2020r. w stosunku do analogicznych miesięcy w 2019r.
Przypominamy także, że przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, oraz kościelne osoby prawne, mogą jeszcze składać wnioski w ramach tarczy 5.0. Termin naboru wniosków do 10 czerwca 2021r.  W ramach tej tarczy można uzyskać pożyczkę do 5 tys. zł, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie do części wynagrodzeń i składek ZUS .

Szczegóły: pila.praca.gov.pl