Ogłoszenie Starosty Pilskiego - 26.10.2020

Data: 26-10-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ogłoszenie Starosty Pilskiego - 26.10.2020

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania, ograniczeniu ulega bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Pile:
  • w Wydziale Komunikacji interesanci, przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba[1] na jedno stanowisko obsługi, jedno okienko. Do budynku (oddzielne wejście do Wydziału Komunikacji) interesanci wchodzą po wezwaniu przez pracownika Wydziału,       
  • udzielanie porad prawnych możliwe jest tylko za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon: 67 210 93 80, e-mail: wso@powiat.pila.pl), 
  • w Wydziale Architektury i Budownictwa (budynek C, aleja Niepodległości 37) interesanci, których wizyta wymaga osobistego stawiennictwa przyjmowani są z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba[2] na jedno stanowisko obsługi ,jedno okienko,      
  • w pozostałych komórkach organizacyjnych Starostwa interesanci, których sprawy wymagają bezpośredniego (osobistego) stawiennictwa przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Mieszkańców, wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35 z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż
  • 1 osoba[3] na jedno stanowisko obsługi, jedno okienko.

[1] Z wyłączeniem: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby
o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.