Ogłoszenie Starosty Pilskiego

Data: 15-10-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ogłoszenie Starosty Pilskiego

                                                     

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania, ograniczeniu ulega bezpośrednia obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Pile:                       
  1. w Wydziale Komunikacji interesanci, przyjmowani są w poniedziałki w godz. 8.00 do 16.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00 z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba[1] na jedno stanowisko obsługi, jedno okienko. Do budynku (oddzielne wejście do Wydziału Komunikacji) interesanci wchodzą po wezwaniu przez pracownika Wydziału,
  2. udzielanie bezpośrednich porad prawnych możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się interesantów pod numerem telefonu: 67 210 93 80 bądź mailowo pod adresem: wso@powiat.pila.pl,
                                                                                                                             
  3. w Wydziale Architektury i Budownictwa (budynek C, aleja Niepodległości 37) interesanci, których wizyta wymaga osobistego stawiennictwa przyjmowani są z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba[2] na jedno stanowisko obsługi ,jedno okienko,        
  4. w pozostałych komórkach organizacyjnych Starostwa interesanci, których sprawy wymagają bezpośredniego (osobistego) stawiennictwa przyjmowani są po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Obsługi Mieszkańców, wejście główne do budynku Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35 z zachowaniem wszelkich środków ochrony (tj. obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa oraz dezynfekcji rąk) oraz dopuszczalnej liczbie interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba[3] na jedno stanowisko obsługi, jedno okienko.                                                                     
                                                                                                                             Starosta Pilski 
                                                                                                                       Eligiusz Komarowski 
[1] Z wyłączeniem: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem.
Zapisz się na newsletter