2,4 mln zł dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19

Data: 14-09-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

2,4 mln zł dla domów pomocy społecznej na walkę z COVID-19 Powiat Pilski pozyskał blisko 2,4 mln zł na wparcie działań związanych z ochroną i bezpieczeństwem mieszkańców oraz pracowników domów pomocy społecznej w czasie epidemii COVID – 19. 

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, który realizuje projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” mający na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków COVID-19, a współfinansowany jest ze środków unijnych.

Powiat Pilski zdobył na to zadanie 100-procentowy grant w wysokości 2 379 160 zł.

Część środków zostanie przeznaczonych na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla personelu.

- Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS-ów będzie swego rodzaju rekompensatą za narażanie swojego zdrowia podczas wykonywania pracy w okresie pandemii. Są to znaczące środki bowiem jest to kwota ponad 1,2 mln dla 295 pracowników na okres trzech miesięcy – mówi starosta pilski Eligiusz Komarowski.

- Jak wiadomo wynagrodzenia w tych placówkach nie należą do najwyższych, a praca w nich jest odpowiedzialna i ciężka, dlatego też wypłata dodatków w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” stanowić będzie konkretne i wymierne wsparcie - dodaje Maria Bratkowska, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile.

W ramach projektu zakupione zostaną także testy na wykrywanie koronawirusa, maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony i płyny dezynfekcyjne dla pracowników, a także dodatkowe wyposażenie dla placówek: łóżka rehabilitacyjne do izolatek, bramy pomiarowe do temperatury ciała, ciśnieniomierze, termometry bezdotykowe, defibrylatory i maty dezynfekcyjne. 

- Działania te mają zminimalizować skutki epidemii jesienią, kiedy spodziewana jest druga fala zakażeń. Pracownicy i kadra medyczna DPS-ów będą weryfikowani pod kątem zakażenia co miesiąc, w okresie od września do listopada włącznie. Dla nich zakupiono ponad 900 testów. Chodzi o to, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia mieszkańców – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 

Środki zostaną rozdysponowane do wszystkich pięciu Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących w powiecie pilskim, w których obecnie mieszka 415 osób.

- Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej jest trudna, a od marca była jeszcze trudniejsza. Teraz uczymy mieszkańców naszych placówek życia w reżimie sanitarnym, dlatego działania podjęte w tym projekcie usprawnią naszą pracę i umożliwią bezpieczne wykonywanie obowiązków - mówi Justyna Łoś, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.
 
Podział środków:
DPS w Rzadkowie - ponad 414 tys. zł
DPS w Chlebnie -  blisko 445 tys. zł
DPS Pile - ok. 416 tys. zł
DPS w Falmierowie - prawie 449 tys. zł
DPS w Dębnie - prawie 656 tys. zł

Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020.
 
Zapisz się na newsletter