Dłuższe terminy w Wydziale Komunikacji

Data: 14-04-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Dłuższe terminy w Wydziale Komunikacji Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin :
 
  • złożenia zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 
został wydłużony do 180 dni!
 
Wydłużony termin stosuje się do:
 
1) pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia
w życie cytowanej ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
 
2) pojazdu zarejestrowanego w Polsce nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Cytowana ustawa weszła w życie 31 marca 2020r.