Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje

Data: 27-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2 Powiatowy Urząd Pracy w  Pile zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w jednostce.

W sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu, maila, serwisu praca.gov.pl lub platformy e-PUAP.


Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, że rejestracja w Urzędzie jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy odbywa się:
  • elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego za pomocą platformy praca.gov.pl dostępnej na stronie internetowej Urzędu: pila.praca.gov.pl; Z opisem przebiegu rejestracji elektronicznej można zapoznać się na filmie w serwisie YouTube,
  • poprzez pobranie kompletu druków do pobrania tutaj (pliki na dole strony) lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu w Pile albo Filii w Wyrzysku (I piętro), ich wypełnienie poza Urzędem i złożenie w w/w miejscach, po okazaniu dowodu osobistego.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

Informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

KOMUNIKAT (dot. odbierania zasiłków)

Osoby odbierające zasiłki dla bezrobotnych, stypendia, dodatki aktywizacyjne na Poczcie Polskiej prosimy o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który Urząd będzie mógł przekazać Państwa świadczenie. W tym celu należy złożyć pisemną informację ( według wzoru) w skrzynce podawczej udostępnionej w Punkcie Informacyjnym Urzędu lub przesłać na adresu Urzędu.
Osoby nieposiadające konta bankowego zachęcamy do jego założenia i poinformowania Urzędu
o numerze rachunku w terminie do dnia 3 kwietnia 2020r. Umożliwi to otrzymanie świadczenia bez konieczności jego odbioru na Poczcie lub w przypadku zamknięcia placówek pocztowych.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW STAŻU

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje, iż nieobecność osoby bezrobotnej na stażu spowodowana ograniczeniem lub wstrzymaniem działalności przez Organizatora z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest uznawana za usprawiedliwioną, a stażyście przysługuje w tym czasie prawo do stypendium.
 
W/w nieobecność należy oznaczyć na liście obecności stażysty jako „nieobecność usprawiedliwioną". Do listy obecności Organizator powinien również załączyć pisemną informację wyjaśniającą powód zaistnienia nieobecności.
 

PLIKI DO POBRANIA
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group