Koronawirus: kolejne ograniczenia i wytyczne dotyczące maseczek

Data: 26-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Koronawirus: kolejne ograniczenia i wytyczne dotyczące maseczek Komunikat Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego z 26 marca 2020 r. o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w powiecie pilskim.  
 
- Niestety, mamy dzisiaj pierwszy stwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem u mieszkanki powiatu pilskiego, która zawodowo związana jest z powiatem chodzieskim. Od kilku dni kobieta była objęta kwarantanna domową, dlatego iż miała wcześniej kontakt z osobą zakażoną. Zadziałały więc wszystkie procedury, kobieta została wyizolowana. To daje nadzieję, że nie mogła zakazić więcej osób, a jej najbliższy członek rodziny, był już także objęty kwarantanną - tłumaczy Eligiusz Komarowski, starosta pilski i apeluje:
- Zachęcam, byśmy siebie wzajemnie pilnowali, sobie doradzali i przestrzegali wszelkich środków ostrożności, które obecnie obwiązują. Zachowujmy od siebie odległość, nawet do 2 metrów, w sklepach, w zakładach pracy. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, zwróćmy mu uwagę.

1. Dane o stanie epidemiologicznym w powiecie na godz. 13.00.
- 1 osoba zakażona
- 1 osoba hospitalizowana
- 313 osób poddanych kwarantannie (wzrost liczby osób, które wróciły z zagranicy)
- 215 osób objętych nadzorem epidemiologicznym.

Przypominamy ważny numer 784069152  dla osób, które muszą przejść kwarantannę, a nie mogą odbyć jej w miejscu zamieszkania. Poinformujemy, krok pokroku, co zrobić i gdzie się udać.

2. Zakaz handlu na wolnym powietrzu. 
Najpóźniej do 28.03.2020 r. zamknięte muszą być wszystkie miejsca sprzedaży w punktach usytuowanych na otwartej przestrzeni – stragany, kramy na targowiskach. Otwarte mogą być jedynie sklepy znajdujące się w tych miejscach.

3.  Od 26 marca do 10 kwietnia obowiązują ograniczenia w działalności domów pomocy społecznej:
- zakaz ich opuszczania przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych
- zakaz odwiedzin w tych placówkach
- zakaz urlopowania mieszkańców.
  
4. Od 26 marca do 10 kwietnia nadal obowiązuje zawieszenie działalności: placówek wsparcia dziennego, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej.

5. Do 10 kwietnia nadal zamknięte będą żłobki, kluby dziecięce.     

10. W obu naszych szpitalach w Pile i w Wyrzysku do odwołania nadal obowiązują zakazy odwiedzin, wstrzymano planowe zabiegi, ale oczywiście przyjmowani są pacjenci w stanach nagłych zagrożenia zdrowia i życia.
Szczegóły na planszach poniżej.

UWAGA! Wszystkie osoby chcące skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny w celu uzyskania teleporady pod nr tel. 67 20 16 582 lub 67 20 16 590.

11. Ważna kwestia maseczek ochronnych!
- Obecnie wiele podmiotów angażuje się w szycie maseczek, by były one ogólnie dostępne i chce wyposażać w nie także nasze jednostki zdrowia. Rozumiem dar serca, chęć niesienia pomocy, ale maseczki muszą spełniać wiele wymagań, by skutecznie chroniły zwłaszcza przed zakażeniem koronawirusem - mówi starosta Eligiusz Komarowski. - Przekazuję komunikat dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Pile, aby taka inicjatywa była najpierw skierowana do osób, które zarządzają szpitalem. Bo nie każda maseczka uszyta w jakimś miejscu  może być w szpitalu używana. Wiele z nich nie spełnia podstawowych standardów.

Wytyczne konsultanta krajowego do spraw chorób zakaźnych wyraźnie określają, jakie powinny być maseczki medyczne, jakie dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych znajdują się TUTAJ

 
Komunikat Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego z 26 marca 2020 r. można wysłuchać poniżej.