Bezpieczniej na sali obsługi w Wydziale Komunikacji

Data: 19-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Bezpieczniej na sali obsługi w Wydziale Komunikacji W Starostwie Powiatowym w Pile wprowadzono kolejne środki ostrożności przed koronawirusem. Na sali obsługi w Wydziale Komunikacji zostały zamontowane panele ochronne przy stanowiskach pracowników. Gwarantują one większe bezpieczeństwa zarówno im, jak i mieszkańcom.

- „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” - to słowa roty ślubowania urzędnika samorządowego. Dlatego jestem pełen uznania dla moich współpracowników ze Starostwa Powiatowego w Pile, którzy co prawda w ograniczonym zakresie i rotacyjnie, ale nadal stoją na „swoich stanowiskach” – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

W całym budynku już wcześniej wprowadzono środki ostrożności, przede wszystkim takie, które pozwalają zachować szczególną higienę: dozowniki z płynem dezynfekującym przy wejściach do budynku i po kilka na każdym piętrze, w toaletach zlikwidowano suszarki do rąk, wszędzie dostępne są ręczniki jednorazowe i środki czystości, a ekipy sprzątające pracują  intensywniej.  
- W tych trudnych ekstremalnych warunkach nie możemy bowiem pozwolić sobie na całkowite zamknięcie urzędu. Pracujemy starając się to czynić w sposób maksymalnie bezpieczny dla nas i mieszkańców. Wiele również czynności wykonywanych jest zdalnie – dodaje starosta Eligiusz Komarowski.

Są jednak sprawy, które wymagają bezpośredniej obsługi mieszkańca np. rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy itp., czym zajmuje się właśnie Wydział Komunikacji. Tu środki ostrożności ze względu na kntakt z petentami muszą być szczególne.
- Od początku wdrożyliśmy procedury minimalizujące ryzyko zakażenia. Wystawiliśmy kurtyny zabezpieczające, przeprowadzaliśmy prawie że permanentną dezynfekcję, ograniczaliśmy ruch osobowy – wyjaśnia starosta.

Przypomnijmy, że od 16 marca w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na sali obsługi może oczekiwać jedynie 3 klientów, odległość między nimi musi wynosić minimum 1,5 metra. Do okienka obsługi petenci podchodzą na wezwanie pracownika.
- Te wszystkie środki ostrożności zostały wprowadzone w poczuciu odpowiedzialności za nasze wspólne zdrowie – podsumowuje starosta Eligiusz Komarowski.