Komunikat Starosty Pilskiego z 17 marca na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa

Data: 17-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Komunikat Starosty Pilskiego z 17 marca na temat sytuacji związanej z epidemią koronawirusa Sprawozdanie z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z 17 marca 2020 r. w sprawie epidemii koronawirusa i sytuacji na terenie gmin powiatu pilskiego. 

- Wśród mieszkańców naszego powiatu nie stwierdzono jeszcze żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

- 5 osób z podejrzeniem zakażenia przebywa w szpitalu, 8 w kwarantannie domowej, pod nadzorem epidemiologicznym jest 186 osób.  

- Powiat Pilski zakupuje dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla Szpitala w Pile i Wyrzysku. W pilskiej placówce powstaje oddział obserwacyjny na 20 łóżek.  


- Chciałbym podziękować wszystkim służbom za zaangażowanie. Dziękuję mieszkańcom, że stosują środki ostrożności i za to, że ruch na naszych ulicach i w miejscach, które były do tej pory często odwiedzane, znacznie się ograniczył. Zostań w domu to hasło, które powinno nam przyświecać każdego dnia, a ograniczenie wyjść z domu służy naszemu bezpieczeństwu i naszych bliskich – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Starosta informuje również, że Starostwo Powiatowe w Pile funkcjonuje wprawdzie w ograniczonym zakresie, ale podstawowe czynności i funkcje realizowane są na bieżąco z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Budynek Starostwa wyposażony jest w dozowniki z płynem dezynfekującym, w Wydziale Komunikacji zamontowane zostały specjalne przesłony po to, by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i mieszkańców.

Najważniejsze informacje:  
 1. Według danych na 17 marca na godz. 9.30. hospitalizowanych jest 5 pacjentów z terenu powiatu pilskiego z podejrzeniem ewentualnego zakażenia koronawirusem, jeden w szpitalu  w Poznaniu, 4 osoby na SOR w Pile w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu. Z kolei  8 osób przebywa w kwarantannie domowej.
   
 2. Pod nadzorem epidemiologicznym polegającym na tym, że każda z tych osób jest zobowiązana przynajmniej 2 razy dziennie do kontaktu ze stacja sanitarno-epidemiologiczną i informowania o stanie swojego stanu zdrowia, w tym temperatury jest obecnie 186.
   
 3. Zarząd Powiatu w Pile podjął decyzję o przekazaniu z rezerwy budżetowej 240 tys. zł na zakup środków ochrony indywidulanej dla szpitali w Pile i Wyrzysku.  
   
 4. Ponadto otrzymaliśmy ponad 90 tys. zł od Wojewody Wielkopolskiego. Te środki zostały również przekazane na zakup środków do dezynfekcji, masek z filtrem hpa, koców jednorazowych oraz inne środki ochrony, które są potrzebne medycznemu personelowi.   
   
 5. 70 tys. zł Powiat przekazał na zakup urządzenia do dekontaminacji karetek  (usunięcia i unieszkodliwienia substancji potencjalnie toksycznych, w tym biologicznych). Planuje zakup za ok. 100 tys. zł urządzenia do sterylizacji i akcesoriów używanych w pilskim szpitalu.
   
 6. Dla wzmocnienia środków bezpieczeństwa z dyrekcja pilskiego szpitala podjęto decyzję, że oddział neurologii zostanie przeniesiony na inne piętro, a na dotychczasowym oddziale, który dysponuje osobnym wejściem i wjazdem powstanie tzw. oddział obserwacyjny z 20 łóżkami dla osób, u których wystąpi podejrzenie zakażenia koronawirusem, w oczekiwaniu na wyniki testu.  
Poniżej całe wystąpienie Eligiusza Komarowskiego, starosty pilskiego.