Ważne informacje z Wydziału Komunikacji o karach administracyjnych

Data: 17-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Ważne informacje z Wydziału Komunikacji o karach administracyjnych Starosta Pilski informuje, że zostały zniesione KARY ADMINISTRACYJNE z tytułu ewentualnego naruszenia 30-dniowego terminu rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w tym samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Wynika to z obecnej sytuacji epidemiologicznej, jako siły wyższej w rozumieniu przepisu art. 189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która wyłącza karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

UWAGA!
Wyłączenie z kar dotyczy jedynie spraw, których 30-dniowy termin upłynął lub rozpoczął się po 13 marca 2020r.
Sytuacja ta potrwa do czasu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.