Aktywny samorząd - nabór wniosków na 2021 r.

Data: 10-03-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Aktywny samorząd - nabór wniosków na 2021 r. Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

Wnioski można składać w terminie do 31.08.2021 r., również w wersji elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia).

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Klienta, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

W bieżącym roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:
zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu ruchu,
zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, adresowana do osób, które uzyskały pomoc w obszarze B, 
zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:
zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,
zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się  i posiadających zgodę lekarza specjalisty
na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu
albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Pile, aleja Niepodległości 33/35, w Kancelarii, w pokoju 15 (parter) oraz w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, aleja Niepodległości 37 - V piętro


Formularze wniosków do pobrania TUTAJ

Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021 roku  można znaleźć na stronie internetowej PFRON.

Szczegółowe założenia systemu SOW TUTAJ

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy TUTAJ.
 
 
Zapisz się na newsletter