Jesteś niepełnosprawnym studentem? Złóż wniosek o dofinansowanie kosztów wykształcenia

Data: 10-03-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Jesteś niepełnosprawnym studentem?  Złóż wniosek o dofinansowanie kosztów wykształcenia Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II.

Adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2021 roku  można znaleźć na stronie internetowej PFRON. 

Wnioski można składać w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Pile lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl. Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Mieszkańców, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji.

Szczegółowe założenia systemu SOW TUTAJ.

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy.

Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, lub za pośrednictwem poczty pod adresem: aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.  

Formularze w wersji papierowej do pobrania znajdują się TUTAJ

UWAGA!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej po raz pierwszy w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.

WNIOSKI NA SEMESTR LETNI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31.03.2021 r.

Prosimy o dostarczanie wypełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).

 
Zapisz się na newsletter