Rusza nabór wniosków - Wyrównywanie różnic między regionami III

Data: 29-01-2021    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Rusza nabór wniosków - Wyrównywanie różnic między regionami III Starosta Pilski Eligiusz Komarowski informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III” w 2021 roku.
W ramach programu będą realizowane następujące obszary:
 
lp. OBSZAR ADRESAT POMOCY
1. A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
2. B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania
gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
lub środowiskowe domy samopomocy
3. C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych gminy, powiaty, organizacje pozarządowe
4. D likwidacja barier transportowych placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami
do znajdujących się poza
ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych
5. E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe
6. F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących  warsztatów terapii zajęciowej jednostki samorządu terytorialnego
lub organizacje pozarządowe
7. G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych powiaty

REALIZATOREM PROGRAMU W RAMACH OBSZARÓW: B, C, D, F i G są samorządy powiatowe.

Zaineresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosków w kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, aleja Niepodległości 33/35,
w terminie do 12.02.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 67/210-93-91 oraz na stronie PFRON
Dokumenty do pobrania poniżej:
  1. Wniosek dot. projektów własnych samorządu powiatowego (jednostek powiatu)
  2. Wystąpienie do powiatu jednostek z obszaru powiatu
  3. Informacja dla ubiegających się o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”
Zapisz się na newsletter