Wniosek o 500 zł można złożyć na portalu System Obsługi Wsparcia, bez wychodzenia z domu

Data: 12-05-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Wniosek o 500 zł można złożyć na portalu System Obsługi Wsparcia, bez wychodzenia z domu  Osoby niepełnosprawne, które w czasach pandemii koronawirusa nie mogą korzystać z zamkniętych obecnie placówek rehabilitacyjnych np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy  społecznej mogą otrzymać pomoc finansową 500 zł miesięcznie na osobę (maksymalnie przez 3 miesiące).


Aby otrzymać wsparcie nie trzeba wychodzić z domu. Można wypełnić i złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia PFRON: sow.pfron.org.pl

W nowej sekcji epidemia koronawirusa znajdują się: wnioski, dokumenty programowe, aktualności.   

SZCZEGÓŁY
Wszystkie niezbędne informacje w zakresie Modułu III (dotyczy pomocy w czasach pandemii) zgromadzone są na portalu SOW  (System Obsługi Wsparcia) pod linkiem:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/
 
Szczególnej uwadze polecamy: 
 • film informacyjno-instruktażowy dla Wnioskodawców: Jak złożyć wniosek
  o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
  ”. Film zawiera krótką instrukcję rejestracji i logowania
  w systemie SOW oraz pokazuje proces wypełniania wniosku
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html
 
 • nową sekcję na stronie startowej portalu: Epidemia koronawirusa https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/
  Zawiera ona dokumenty programowe, aktualności, pytania i odpowiedzi od Wnioskodawców, Realizatorów i jest dedykowana kolejnemu programowi obsługiwanemu w systemie SOW pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, Moduł III
Jednocześnie informujemy, że zaktualizowane zostały wszystkie instrukcje filmowe dotyczące obsługi Modułu Wnioskodawcy. Są one dostępne: Ponadto przez platformę SOW osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o wsparcie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". 
 
 

 

                                            
 
Zapisz się na newsletter