Nabór wniosków ze środków PFRON na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych

Data: 23-04-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nabór wniosków ze środków PFRON na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór wniosków ze środków PFRON na pomoc dla osób niepełnosprawnych
 
Zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

1. Turnusy rehabilitacyjne:
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać:
  • osoby z I i II grupą, które nie otrzymały dofinansowania w 2019 r.
  • dzieci i młodzież ucząca się, do 24 roku życia
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
            Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osób dorosłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie karty oceny punktowej złożonego wniosku.
Oceniane będą: stopień niepełnosprawności, dochód oraz wcześniejsze uczestnictwo
w turnusie rehabilitacyjnym.

Dofinansowania dla dzieci przyznawane będą w pełnej wysokości bez stosowania karty punktowej.
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
  • wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 150 % refundacji NFZ.
3. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny:
  • - wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 60% wartości sprzętu (nie więcej jednak niż 4.000,- dla jednego wnioskodawcy).
4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:
  • wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 10.000,- dla jednego zadania)
 
Kryteria rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
            Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dokona oceny sytuacji społecznej wnioskodawcy na podstawie karty oceny punktowej złożonego wniosku. Oceniane będą: stopień niepełnosprawności, sposób poruszania się, sytuacja zawodowa, sytuacja mieszkaniowa, częstotliwość korzystania ze środków PFRON.
5. Sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych:
  • Wysokość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 60% kosztów realizacji zadania (nie więcej jednak niż 8.000,- dla jednego wniosku).
Szczegóły i wnioski do pobrania: https://pcpr.pila.pl/n,zasady-dofinansowan-ze-srodkow-pfron-2020-r


Wnioski można składać przez cały rok:
1) osobiście: w skrzynce na listy znajdującej się na parterze Budynku C - siedziba PCPR (naprzeciw wind) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Pile (budynek A - wejście główne, parter).
2) elektronicznie:
- ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/PCPRPila;
- System Obsługi Wsparcia PFRON - https://sow.pfron.org.pl
3) za pośrednictwem operatora pocztowego.
 
KONTAKT: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Tel.:(067) 349-12-08, (067) 349-12-09, (067) 349-12-10, Fax (067) 349-12-07
E-Mail: pcpr_pila@pro.onet.pl
 
Zapisz się na newsletter