UWAGA! - Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu - „Aktywny samorząd” – Moduł I

Data: 11-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

UWAGA! - Ruszył nabór wniosków w ramach pilotażowego programu - „Aktywny samorząd” – Moduł I Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc m.in. do uzyskania prawa jazdy, oporządzenia i zakupu środków transportu, do zakupu sprzętu elektronicznego, szkoleń, opieki.   

Wnioski w ramach programu można składać w terminie do 31.08.2020 r.

Można je składać w formie papierowej (druki do pobrania w zakładce Informator dla osób Niepełnosprawnych) oraz w wersji elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Klienta, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON:
 www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/
lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

W bieżącym roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, adresowana do osób, które uzyskały pomoc w obszarze B, 
zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,
zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Pile, aleja Niepodległości 33/35, w Kancelarii, w pokoju 15 (parter) oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa,  pokój 221 (II piętro).

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej powiatu: www. powiat.pila.pl, w zakładce: INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/DRUKI DO POBRANIA 

Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2020 roku  można znaleźć na stronie internetowej PFRON 

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/aktywny-samorzad-2020-w-systemie-sow-harmonogram/index.html

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie:
www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group