UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI! Do końca marca można składać wnioski o dofiansowanie kosztów nauki

Data: 10-03-2020    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI! Do końca marca można składać wnioski o dofiansowanie kosztów nauki Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II.

Wnioski można składać w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Pile lub elektronicznej poprzez platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl. Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Klienta, aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/aktywny-samorzad-2020-w-systemie-sow-harmonogram/index.html
Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html
Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, lub za pośrednictwem poczty pod adresem:
aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.  

Formularze w wersji papierowej do pobrania znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl,
w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/DRUKI DO POBRANIA.

UWAGA!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej po raz pierwszy w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.

Wnioski w semestrze letnim można składać do 31.03.2020 r.
Proszę o dostarczanie uzupełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami
(w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).

Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu oraz dokumentu „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2020 roku  można znaleźć na stronie internetowej PFRON  http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group