Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością

Data: 24-09-2019    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia dla studentów z niepełnosprawnością Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” - MODUŁ II. Co ważne, wnioski można składać już nie tylko w formie papierowej, ale również elektronicznej!
 
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia): www.sow.pfron.org.pl

Podstawowym wymaganiem możliwości korzystania z SOW jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia np. przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.
Profil zaufany można potwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pile, w Biurze Obsługi Klienta,
aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę PFRON: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/ lub stronę Ministerstwa Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

W celu szczegółowego zapoznania się z założeniami systemu SOW zapraszamy do lektury na portalu informacyjnym SOW: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Filmy instruktażowe dot. Modułu Wnioskodawcy znajdziecie Państwo na stronie: www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

Wnioski w wersji papierowej można składać osobiście w Kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, lub za pośrednictwem poczty pod adresem:
al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła.  

Formularze w wersji papierowej do pobrania znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl,
w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/DRUKI DO POBRANIA.

UWAGA!
Studenci, którzy posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, tj. poprzez platformę SOW mogą wnioskować o zwiększenie z tego tytułu dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 800 zł.


Wnioski można składać do 10 października 2019 r.

Prosimy o dostarczanie uzupełnionych formularzy wraz z wymaganymi załącznikami
(w przypadku kserokopii - oryginały dokumentów do wglądu).
Przypominamy:  
Adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w:
  • szkole wyższej,
  • policealnej,
  • kolegium,
  • mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny samorząd” można uzyskać pod numerami telefonów: 67/210 93 91 i 67/210 93 81 oraz na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-akty-2/
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group