„Wyrównywanie różnic między regionami III”

Data: 18-03-2016    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

 „Wyrównywanie różnic między regionami III”

Informujemy, że w 2016 roku w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Wyrównywanie różnic między regionami III”  będą realizowane następujące obszary:

 • OBSZAR B: likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
 • OBSZAR C: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • OBSZAR D: likwidacja barier transportowych,
 • OBSZAR E: dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • OBSZAR F: tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
 • OBSZAR G: skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finasowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

ADRESATAMI POMOCY MOGĄ BYĆ:

 • OBSZARU B: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 • OBSZARU C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 • OBSZARU D:
 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 • OBSZARU E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 • OBSZARU F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 • OBSZARU G: powiaty

REALIZATAREM PROGRAMU W RAMACH OBSZARÓW: B, C, D, F i G są samorządy powiatowe.

Zaineresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój 221, w terminie od dnia 10.03.2016r. do dnia 10.04.2016r. Wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON:

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3111,Komunikat-Procedury-realizacji-Programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

 

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój 221, tel. 67/ 210-93-91.