KONKURS „OTWARTE DRZWI”

Data: 09-07-2015    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

KONKURS „OTWARTE DRZWI”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”.Istotnym celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego problematyką niepełnosprawności, a także uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania prac: do 29 lipca 2015r.
Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

http://www.pfron.org.pl/pl/konkursystatuetki/ogolnopolskie-konkursy-8/2775,Ogloszenie-XII-edycji-Ogolnopolskiego-Konkursu-OTWARTE-DRZWI.html

 

Zapisz się na newsletter