Aktywny Samorząd 2015

Data: 10-03-2015    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Aktywny Samorząd 2015

Powiat Pilski informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W 2015 r. program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
  Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 
  Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
  Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 
  Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), 
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

W roku bieżącym obowiązują następujące terminy składania wniosków: 

Moduł II 

 • od dnia 16 marca (Rozpoczęcie przyjmowania wniosków uzależnione jest od terminu podpisania umowy z PFRON) do 30 marca 2015 r. (dot. II sem. roku akademickiego2014/2015), 
 • od dnia 1 września do 30 września 2015 r. (dot. I sem. roku akademickiego 2015/2016).

Moduł I:

 • od 1 kwietnia do 30 sierpnia 2015 roku. 

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych pod adresem: Al. Niepodległości 33/35 (pokój 221). 
Formularze wniosków znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl w zakładce niepełnosprawni w powiecie.

Więcej informacji na temat programu „ Aktywny Samorząd ” można uzyskać na stronie internetowej PFRON lub pod numerem telefonu 67 210 93 91.Zapisz się na newsletter