Procedury realizacji programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III”

Data: 18-12-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Procedury realizacji programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” Szanowni Państwo,

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji programu pn. „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III” w 2018 roku.


W ramach programu będą realizowane następujące obszary:
lp. OBSZAR ADRESAT POMOCY
1. B likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się   i komunikowania, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
lub środowiskowe domy samopomocy,
2. C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
3. D likwidacja barier transportowych, placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez:
organizacje  gminy lub powiaty, oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
4. E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji  i/lub integracji osób niepełnosprawnych, gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
5. F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe
6. G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finasowanie zadań ustawowych dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. powiaty.
 
REALIZATOREM PROGRAMU W RAMACH OBSZARÓW: B, C, D, F i G są samorządy powiatowe.
Zaineresowanych udziałem w programie zapraszamy do składania wniosków w kancelarii (parter, pokój 15) Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, w terminie od dnia  02.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r. Informacja pod nr tel. 67/210-93-91 lub 210-93-81.
Wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html
 
 
Zapisz się na newsletter