Uwaga pracodawcy i osoby niepełnosprawne!

Data: 17-09-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Uwaga pracodawcy i osoby niepełnosprawne!
 Ponownie informujemy, że w  marcu br.  na Sesji Rady Powiatu w Pile dokonano podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 


W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych pracodawców i osoby niepełnosprawne do składania wniosków o:
  • refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.powiat.pila.pl w zakładce „niepełnosprawni w powiecie” oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Pile Al. Niepodległości 33/35, pok. 221. Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 67/210-93-91. 
Zapisz się na newsletter