Dla niepełnosprawnych studentów!

Data: 30-08-2017    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Dla niepełnosprawnych studentów! Informujemy, że od dnia 1września do 10 października 2017 r. rusza nabór wniosków o dofinasowanie kosztów w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”  MODUŁ II. Pomoc dotyczy semestru zimowego roku akademickiego/szkolnego 2017/2018.
Wnioski można składać osobiście w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa  (II piętro, pokój 221) oraz w Kancelarii (parter, pokój 15)  lub za pośrednictwem poczty  pod adresem:
64-920 Piła, Al. Niepodległości 33/35.

Formularze wniosków do pobrania znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl,
w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/DRUKI DO POBRANIA.
Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (w przypadku kserokopii  - oryginały dokumentów do wglądu).

Przypominamy, że adresatami pomocy są: osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html lub pod numerami telefonów: 67/ 210 93 91 i 210 93 81.
 
Zapisz się na newsletter