Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Data: 16-06-2014    Drukuj     Udostępnij     Udostępnij

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu Aktywny Samorząd

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014 r. podjęła uchwałę 9/2014 dotyczącą zmiany terminu przyjmowania wniosków w module I.

Wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane w ramach: 

  • Moduł I - od dnia 1 kwietnia do 30 sierpnia 2014 r.,
  • Moduł II na I semestr roku akademickiego 2014/2015 - od dnia 1 września do 30 września 2014 r.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, pod adresem: Al. Niepodległości 33/35 (pokój 221). Formularze wniosków znajdują się na stronie www.powiat.pila.pl w zakładce niepełnosprawni w powiecie. 
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON lub pod numerem telefonu 67/ 210-93-91.